งานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ทั้งที่ 18
วันนี้ (9 ก.พ. 62)  นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 โดยมีขบวนแห่จากหลากหลายชุมชน จัดแต่งรถขบวนสตรอเบอร่อย่างตระการตา การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดธิดาสตรอเบอรี่ การประกวดธิดาชนเผ่า และกิจกรรมที่สนุกสนานอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านจำหน่ายสตรอเบอรี่ปลอดสารพิษในราคาย่อมเยา ซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างเดินเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์กลับไปเป็นของฝากจำนวนมาก


งานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ขยายวันจัดงานให้นานขึ้นกว่าทุกปี โดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และจะจัดไปจนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยว การเสริมสร้างยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกษตรกรได้มีโอกาสเผยแพร่ผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และของดีอำเภอสะเมิงให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ตลอดจน เป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน