บีโอไอ นำสื่อฯ ลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ภาพรวมการค้าคึกคัก
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  1 เชียงใหม่ หรือ บีโอไอ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 62 ที่ผ่านมา นำโดย นางสาวกนกพร โชติปาล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุภาคที่  1 และคณะ โดยเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน OSS เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย รวมทั้งการสรุปการค้าการลงทุนชายแดนไทย-พม่า จ.เชียงราย

            โดยเข้าเยี่ยมชม บริษัท อุตสาหกรรมยางไทยหยก จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.ชียงราย เป็นโรงงานประกอบธุรกิจลิตถุงมืองยาง จากยางธรรมชาติ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ร้านค้าปุ๋ยเคมีเกษตร กลุ่มบริษัทผลิตอาหาร และกลุ่มชาวประมง รวมถึงแม่บ้าน ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการใช้ถุงมือเป็นจำนวนมาก สำหรับใช้ใส่เพื่อป้องกันการสัมผัสอาหารหรือสารเคมีต่างๆ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตั้งแต่ปี  2545 และปัจจุบันได้รับการส่งเสริมอีกหนึ่งโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำลังการผลิตถุงมือใช้สำหรับแม่บ้าน และแบบใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม  ปีละประมาณ 720,000 คู่ หรือ 144,000 ชิ้น โดยมีตลาดภายในประเทศรองรับ และมีโครการขยายโรงงานเพื่อผลิตรองเท้าบูท ในพื้นที่อีก 2 ไร่ งบลงทุนประมาณ 10-20 ล้านบาท โดยบีโอไอ ส่งเสริมและนำเข้าเรื่องจักรจากต่างประเทศ

เยี่ยมชมโรงพยาบาลสยามราษฎร์ แม่สาย

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน OSS เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2559 จำนวน 4 ศูนย์ ภายใต้โคงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย โดย ดร.อนุรักษ์ อินทร ประธษนอาวุโส หอการค้าจังหวัดเชียงราย เผยว่า เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย อยู่ในพื้นที่ติดชายแดน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่สาย อำเภอเชียงแสน และ อำเภอเชียงของ รวม 916.2 ตารางกิโลเมตร มีจุดผ่านแดนถาวร 6 จุด เชื่อมตอกับเมียนมา 3 จุด และ สปป.ลาว 3 จุด มีการส่งออกสินค้า 5 อันดับ กับประเทศจีนตอนใต้ เมียนมา และ สปป.ลาว คือ สินค้าอุปโภค-บริโภค น้ำมันเชื้อเพลิง สินค้าเกษตร ปศุสัตว์ และมังคุด ส่วนรายการสินค้านำเข้า 5 อันดับคือ  ผลไม้สด พืชผัดสด สินค้าเกษตร กกระเทียมสด เครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา มีมูลค่าการค้ารวม 50,834.76 ล้านบาท

            จากนั้นคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการโรงพยาบาล บริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ จำกัด ผู้ดำเนินกิจการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย ที่ให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร 24 ชั่วโมง ในพื้นที่ติดชายแดนประเทศเมียนมา  เปิดบริการเมื่อ 8 มีนาคม 2561 ซึ่งสถิติพบว่ามีกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการจากเมียนมา เข้าใช้บริการมากที่สุด รองลงมาเป็นคนพื้นที่ และกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน