เทศบาลตำบลเกาะคาลำปางเฝ้าระวังบ่อขยะ ร้างหลังเกิดไฟไหม้กองขยะหวั่นกระทบส่งผลปัญหาหมอกควัน
       นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า หลังจากเกิดไฟไหม้บ่อขยะร้าง ซึ่งแต่ก่อนเคยเป็น ที่กำจัดขยะศูนย์ ประสานงานด้านการบริหารจัดการขยะ ตั้งอยู่ที่ป่าท้ายหมู่บ้าน บ้านเหล่าแม่ปูน หมู่ 7 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ขณะนี้ทางเทศบาลตำบลเกาะคายังคงให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนำรถดับเพลิงไปเฝ้าวังเกตุการณ์สถานการณไฟไหม้บ่อขยะหากพบลุ่มควันหรือการติดไฟให้ระดมฉีดน้ำดับทันทีเพื่อไม้ให้เกิดการลุกลามหลังจากก่อนหน้านี้บ่อขยะแห่งนี้ ไฟไหม้ลุกลามบริเวณกว้างพื้นที่กว่า 1 ไรและเกิดไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงเมื่อเวลาประมาณ 15.00 น.วันที่8 ก.พ.2562ที่ผ่านมา จังประสานงาน รถดับเพลิง จากหลายหน่วยงานในพื้นที่ อำเภอเกาะคาและสามารถควบคุมเพลิงได้ในวงจำกัด

 

 

 

ไฟไหม้บ่อขยะลำปาง

       นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า หลังจากเกิดไฟไหม้บ่อขยะร้าง ซึ่งแต่ก่อนเคยเป็น ที่กำจัดขยะศูนย์ ประสานงานด้านการบริหารจัดการขยะ ตั้งอยู่ที่ป่าท้ายหมู่บ้าน บ้านเหล่าแม่ปูน หมู่ 7 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ขณะนี้ทางเทศบาลตำบลเกาะคายังคงให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนำรถดับเพลิงไปเฝ้าวังเกตุการณ์สถานการณไฟไหม้บ่อขยะหากพบลุ่มควันหรือการติดไฟให้ระดมฉีดน้ำดับทันทีเพื่อไม้ให้เกิดการลุกลามหลังจากก่อนหน้านี้บ่อขยะแห่งนี้ ไฟไหม้ลุกลามบริเวณกว้างพื้นที่กว่า 1 ไรและเกิดไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงเมื่อเวลาประมาณ 15.00 น.วันที่8 ก.พ.2562ที่ผ่านมา จังประสานงาน รถดับเพลิง จากหลายหน่วยงานในพื้นที่ อำเภอเกาะคาและสามารถควบคุมเพลิงได้ในวงจำกัด

 

 

 

หมอกควันไฟป่า

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน