รวมพลังบุญสมทบทุนเพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือ




ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมนำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ฯ บุคลากร รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมพิธี โอกาสนี้มีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ แขกผู้มีเกียรติจากทุกภาคส่วนร่วมพิธีด้วย อาทิ นายประพันธ์ บูรณุปกรณ์ อดีต สว.เชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ศรัทธาประชาชน ฯลฯ โดยช่วงสาย ระหว่างประกอบพิธีสงฆ์ พระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมังคโล) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ได้เดินทางเข้าร่วมในพิธีด้วย มีคณะศิษยานุศิษย์ ศรัทธาประชาชนถวายการต้อนรับ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า “โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้บริการรักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆ์อาพาธตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา โดยสมเด็จพระวันรัตประธานเมตตาเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิด โรงพยาบาลสงฆ์ฯเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กที่เปิดให้บริการพระภิกษุสงฆ์อาพาธในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนแบบครบวงจร (One stop service) และได้มาตรฐาน สามารถรักษาพระภิกษุสงฆ์อาพาธในระดับที่วิกฤตได้ โดยมีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ สถานที่สำหรับทำหัตถการต่างๆ อาทิ ห้องเอกซเรย์ ห้องตรวจเลือด ห้องจ่ายยา ฯลฯ


ปัจจุบันโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้เพิ่มจำนวนแพทย์ที่ให้บริการในห้องตรวจพระภิกษุสงฆ์ทั้งแพทย์ทั่วไป แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ และได้เพิ่มห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ซึ่งยังขาดเครื่องช่วยหายใจ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือด เครื่องดูดเสมหะชนิดพกพา เปลขนย้ายผู้ป่วยอาการหนัก และเครื่องวัดอุณหภูมิ ด้วยเหตุนี้ในระหว่างวันศุกร์ที่ 8 ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดให้มี พิธีทำบุญปอยหลวง เพื่อเฉลิมฉลองโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ขึ้น สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รองรับพระภิกษุสงฆ์ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น มีข้อจำกัดในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลในระบบทั่วไป


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน