หนึ่งเดียวในไทย เจ้าของปั๊มน้ำมันลำปางไอเดียร์เจ๋งปลุกจิตสำนึกพนักงานปั๊มร้องเพลงเคารพธงชาติหวังให้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
นายจักรี จันทร์ไพจิตร นักธุรกิจเจ้าของผู้ประกอบการ ปั๊มปตท.เมืองคนงาม อำเภองาว จังหวัดลำปาง และ อีก 2 ปั๊มในตัวเมืองลำปางและจังหวัดแพร่เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เป็นคนไทยทุกคนย่อมต้องรักประเทศชาติ ตนเองก็รักประเทศไทยเพราะว่าเป็นคนไทย ดังนั้นในเมื่อเราทำธุรกิจปั๊มน้ำมันควรให้พนักงานสำนักรักประเทศไทยผมจึงมีแนวคิดให้พนักงานปั๊มร่วมกันร้องเพลงเคารพธงชาติหน้าเสาธงซึ่งตั้งอยู่ในปั๊มปตท.เมืองคนงาม อำเภองาว ในตัวเมืองและจังหวัดแพร่ในตอนเช้าในเวลา 08.00 น.ของทุกวัน  

 

 

รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ซึ่งผมต้องการให้พนักงานทุกคนสำนึกรักประเทศไทย ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เหมือนที่ตนเองและคนในประเทศทุกวันพนักงานของปั๊มทุกคนต้องมีความตรงต่อเวลา ถึงเวลา 08.00 น.ต้องมารวมตัวกันร้องเพลงชาติไทย ซึ่งแนวคิดนี้ ผมนำร่องเริ่มให้พนักงานทั้ง 3 ปั๊มที่ตนเองดูแลอยู่ ในตัวจังหวัดลำปางและจังหวัดแพร่เริ่มปฏิบัติอย่างเคร่งครัดซึ่งผมจะพยายามนำแนวคิดนี้ให้ไปเสนอให้กับปั๊มปตท.ทั่วประเทศเพื่อนำไปปฏิบัติและแสดงถึงความรักจงรักภักดีประเทศชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน