สร้างขวัญ!! สตูลจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนอส.กว่า200 คนเข้าร่วมคึกคัก (ชมคลิป)
 นายกองเอก จารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดน จ.สตูล เป็นประธานในพิธีชุมนุมของผู้บังคับบัญชา  เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจ.สตูล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ปีที่65  ที่บริเวณหน้าศาลากลางจ.สตูล มี สมาชิก อส.จากอำเภอต่างๆเข้าร่วมจำนวน228 คน

 

 


 สำหรับกองอาสารักษารักษาดินแดนได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 ก.พ.2497 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีกำลังสำรองที่พร้อมจะสนับสนุนและช่วยเหลือทางราชการ ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ตลอดทั้งการแก้ไขปัญหาสังคมในด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  ในรอบปีที่ผ่านมา กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจ.สตูล ได้สั่งใช้กำลังพลสมาชิกปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย โดยเน้นภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความมั่นคงของประเทศ การแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดระเบียบสังคม บริการช่วยเหลือประชาชนนักท่องเที่ยว รวมทั้งยึดมั่นในการดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  โดยกองอาสารักษาดินแดนทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ จนสำเร็จผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน