เปิดเวทีให้ผู้สูงอายุร้องเพลงสร้างความสุขให้ตัวเองและคนอื่น
      ที่ เวทีลานดนตรี หน้าพิพิธภัณฑ์พธำมรงค์ ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก อ.เมือง จ.สงขลา นายเชาวน์ สุชลสถิตย์ ประธานชมรมคนรักเสียงเพลง พร้อมสมาชิกชมรมฯได้มารวมตัวกันมอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับประชานและนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวบริเวณถนนคนเดินสงขลาแต่แรก

                                                                                                                                      


   โดยชมรมคนรักเสียงเพลงเกิดจากการรวมตัวของผู้สูงอายุในหลายชุมชนเขตเทศบาลนครสงขลา เพื่อจัดกิจกรรมร้องเพลงเพื่อสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุได้มาร้องเพลงร่วมกัน เพื่อผ่อนคลายและกล้าแสดงออก

สำหรับความสำเร็จของชมรมคนรักเสียงเพลง ที่มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นทุกปี จนถึงปัจจุบันนี้มีสมาชิกประมาณ 300 คน และต้องจัดคิวเพื่อให้ผู้สูงอายได้ขึ้นร้องเพลงครบทุกคนซึ่งแต่ละครั้งมีสมาชิกมาร่วมร้องเพลง 40 ถึง 50 คน

                                                                                                                                


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง