กาฬสินธุ์ "ยัวสมาร์ทฟารมเมอร์" เทคโนโลยีตอบโจทย์พัฒนาเกษตรสร้างรายได้

วันที่ 11 ก.พ. 62 ที่บ้านเลขที่ 116 หมู่ 5 ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์  จ.กาฬสินธุ์  พื้นที่ประมาณ 4 ไร่เศษ  ได้แบ่งพื้นที่ 2 งาน  เป็นพื้นที่ว่างข้างบ้านตั้งเสากางมุ้งเพื่อปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์แบบครบวงจร  เป็นการใช้นวัตกรมผนวกกับเทคโนโลยีมาทำการเกษตรเพื่อพัฒนาต่อยอดการเกษตรให้ตอบโจทย์กับการตลาด  นอกจากนี้ยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้100% ในคามปลอดภัยไร้สารตกค้าง  เพราะผ่านการรับรองมาตรฐษน GAP จากกรมวิชาการเกษตรเป็นที่เรียบร้อย  และยิ่งกว่านั้นคือความปลอดภัยของเกษตรกรที่ไม่ต้องเสี่ยงอายุสั้นกับสารเคมีตกค้าง

นายเปรม  ไพบูลย์  อายุ 45 ปี เจ้าของบ้านสวนแอดทัวร์ที่ได้แรงบันดาลใจที่จะปลูกพืชผักไฮโดรโปรนิกส์ทั้งกรีโอ๊ค เรดโอ๊ค ผักสลัด ผักชี ต้นหอม ขึ้นช่าย และพืชผักสวนครัวชนิดอื่น  ๆ หลายสายพันธุ์ เพราะความชื่นชอบของภรรยาที่มักจะรับประทานสลัดผัก สลัดโลว์ จึงเริ่มต้นเรียนรู้จากคอร์สอบรมต่าง ๆ เริ่มต้นจากการเติมเต็มด้านวิชาการและเริ่มต้นลงมือปฏิบัติเมื่อ 4 ปีที่แล้ว  ล้มลุกคลุกคลานมามากพอสมควรก่อนจะเริ่มต้นเข้าสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา  เป็นการตกผลึกถึงความสำเร็จด้านการเกษตรที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วย  สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ตลอดทั้งปี  สะดวกและง่ายต่อการทำอาชีพเกษตรหรือการใช้ชีวิตอยู่กับเกษตร

 

 


“มอเตอร์ รางท่อ และอาคารกางมุ้ง  เป็นการลงทุนด้านวัสดุอุปกรณ์ในระยะแรก  ขณะที่พันธุ์พืชและสารอาหารต่าง ๆ รวมแล้วไม่เกิน 50,000 บาท แต่สามารถทำเงินรายเดือนได้ไม่น้อยกว่า 10,000-20,000 บาท  ในระยะเริ่มแรก  ขณะเดียวกันก็ต่อยอดการทำเกษตรแบบไฮโดรโปนิกส์ตามต้นทุนกำไรของรางรายได้ ค่อย ๆ ขยายจนขณะนี้มีพื้นที่ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์กว่า 2 งาน  จากการจำหน่ายผักสลัด กรีนโอ๊ค  เรดโอ๊ค และผักตระกูลผักกาดหอมประเภทต่าง ๆ ที่ปลูกเพียง 40-45 วัน แต่สามารถปลูกจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี  แม้ว่าจะขายต่ำกว่าท้องตลาด กก.ละ 100 บาท แต่ก็ยังมีกำไรเพราะที่นี่ทำสารอินทรีย์ซึ่งเป็นสารอาหารเลี้ยงพืชไฮโดรโปนิกส์เอง ไม่ได้ซื้อหาจากท้องตลาดทั่วไป  เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำ  และทางสวนเองก็สามารถจำหน่ายพืชผักคุณภาพในราคาถูกทุกคนเข้าถึงได้  โดยตอนนี้ตลาดที่นำส่งจะเป็นส่วนของผู้รักสุขภาพตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจ.กาฬสินธุ์  , ขอนแก่น และ จ.มาหสารคาม โดยส่วนมากจะเดินทางมารับเองที่สวน  และนำส่งด้วยหากมีออเดอร์สินค้าแปรรูปอย่างแซนวิสไส้กรอก แซนวิสปูอัดและสลัดโลว์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากทางสวนโดยเฉพาะ  นอกจากนี้ยังผลิตชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์สำหรับพื้นที่จำกัดในราคาย่อมเยาว์ไว้บริการคนที่ชอบปลูกปักกินเองด้วย”

 

นายเปรม  ไพบูลย์  กล่าวว่า  ในการปลูกพืชโฮโดรโปนิกส์ มีความสะดวกสบายมากกว่าการทำเกษตรอื่น ๆ เพราะวางระบบน้ำไว้เรียบร้อยแล้วทั้งหมด  ในช่วงเช้าและช่วงเย็น ก็มาเปิดมอเตอร์เพื่อให้ระบบน้ำหมุนเวียน ที่มีสารอาหารอินทรีย์ผสมอยู่ เพื่อเป็นอาหารเลี้ยงพืชให้มีความเจริญเติบโต  โดยทางบ้านสวนแอดทัวร์ จะมีทั้งสารอาหารอินทรีย์ และสารอาหารชีวภัณฑ์  แต่ทุก ๆ สารอาหารจะทำเองมากกว่าซื้อตามท้องตลาดเพราะมีสูตรเฉพาะจากการอบรมและหาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญอยู่ตลอด  ซึ่งหลังจากที่ส่งตัวอย่างพืชผักไปยังกรมส่งเสริมการเกษตร 3 ครั้ง ผักไฮโดรโปรนิกส์ของบ้านสวนแอดทัวร์ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร เป็นที่เรียบร้อยไม่มีสารตกค้างในพืชผักและนี่ก็ยิ่งสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น  อีกอย่างพืชผักที่ปลูกไว้  เจ้าของสวนและครอบครัวก็นำมาบริโภคเอง

นายเปรม  กล่าวว่า  บ้านสวนแอดทัวร์  เดิมครอบครัวทำธุรกิจรถตู้  มีช่วงหนึ่งที่มีผู้ว่าจ้างให้ไปศึกษาดูงานด้านวิชาการเกษตร  ก็ได้ใช้จังหวะนั้นไปร่วมศึกษาได้เรียนรู้และเข้าไปปรึกษานักวิชาการเกษตร ที่สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ ช่วยเหลือเข้ามาเป็นที่พี่เลี้ยง ให้คำแนะนำและหาตลาดส่งสินค้าช่วย  ตลอด 4 ปี  ทำให้บ้านสวนแอดทัวร์สามารถตีตลาดส่งผลผลิตการเกษตรมีรายได้เดือนละ 30,000 – 50,000 บาท   นอกจากนี้ยังแบ่งพื้นที่ขุดบ่อเลี้ยงปลา 1 ไร่ บ้าน 2 งาน พื้นที่จอดรถ 2 งานและสวนองุ่น อีก 2 ไร่  ซึ่งสวนองุ่นนี้มีแรงบันดาลใจจากการชอบกินองุ่นของตัวเอง  และคิดว่าน่าจะปลูกได้ผลผลิตดี  ตอนนี้ลงปลูกแล้ว 250   ต้น  เป็นการปลูกแบบไร้สารเคมีใช้อินทรีย์ล้วน ๆ และปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้จะให้ผลผลิตชุดแรก  นอกจากนี้ยังมีผักที่ตลาดต้องการอีกหลายรายการเช่นขึ้นช่าย ที่ตอนนี้กำลังเก็บจำหน่ายในราคา กก.ละ 50 บาท แตงญี่ปุ่น  แตงกวา  ที่ในอนาคตก็คิดว่าจะปลูกพืชอื่น ๆ ที่แปลกใหม่เข้ามาเพราะนอกเหนือจากจะเป็นแหล่งสร้างเงินสร้างรายได้ของครอบครัวแล้ว  ตอนนี้บ้านสวนแอดทัวร์ เป็นจุดหนึ่งของแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  โดยได้เข้าร่วมโครงการยังสมาร์ฟาร์มเมอร์กับกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์  ด้วย  บ้านสวนแอดทัวร์มีผู้สนใจเดินทางมาขอศึกษาเรียนรู้ มาดูงานอาทิตย์ละ 5-10 ราย  โดยผู้ที่สนใจผักหรือดูงานสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 081-2616127

 

ชมพิศ  ปิ่นเมือง  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จ.กาฬสินธุ์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน