17 รพ.สต. ชวนวิ่ง ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอครบุรี โคราช (ชมคลิป)
ครบุรี – วันที่ 11 ก.พ.62 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา นายประสิทธิ์ จอมกระโทก สาธารณสุขอำเภอครบุรี ได้เชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)ในพื้นที่อำเภอครบุรีทั้ง 17 แห่ง พร้อมคณะทำงานการจัดโครงการ “รพ.สต. ชวนวิ่ง”  เข้าร่วมประชุมหารือในการดำเนินงาน ซึ่งทางสาธารณสุขอำเภอครบุรี และ รพ.สต. ในพื้นที่ร่วมถึงภาครัฐและเอกชน จะร่วมกันจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2562 นี้

 

 


 

17 รพ.สต. ชวนวิ่ง ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอครบุรี โคราช

นายประสิทธิ์ จอมกระโทก สาธารณสุขอำเภอครบุรี เปิดเผยว่า กิจกรรมในโครงการ “รพ.สต. ชวนวิ่ง”  นั้น จัดขึ้นเพื่อหารายได้ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอครบุรี ทั้ง 12 ตำบล ในพื้นที่อำเภอครบุรี ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเตียงซึ่งต้องได้รับการรักษาพยาบาลกระจายอยู่ในพื้นที่กว่า 400 คน ซึ่งขณะนี้ทางหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอครบุรี รวมไปถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 17 แห่ง ยังขาดแคลนบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่จะใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย  จึงมีแนวคิดร่วมกันกับทางหน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่ และภาคเอกชน จะจัดกิจกรรม “รพ.สต. ชวนวิ่ง”ขึ้น เพื่อหารายได้มาช่วยเหลือจัดหาสิ่งที่ยังขาดแคลน เพื่อให้ผู้ป่วยติดเตียงได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น  อีกทั้งยังเป็นการช่วยรณรงค์กระตุ้นในประชาชนในพื้นที่อำเภอครบุรี หันมาออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพกันมากขึ้นด้วย

 

 

 

17 รพ.สต. ชวนวิ่ง ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอครบุรี โคราช

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน