นพค.11 จัดโครงการอบรมป้องกันไฟป่า แก้ปัญหาไฟป่า ลดภาวะฝุ่นละออง
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 .อ.ปริติ กุมภิรัตน์ ผบ. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 อ.ทองผาภูมิ จ กาญจนบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมป้องกันไฟป่า โดยมี พ.ท.บุญรุ่ง เกิดผล นายทหารกิจการพลเรือนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายปพน ธัญธนาพงษ์ หน.สถานีควบคุมไฟป่าไทรโยค และวิทยากรสถานีควบคุมไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชพรรณ หน. ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 


โดยจุดประสงค์ของการทำโครงการนี้ เพื่อให้กำลังพลและราษฎรมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องไฟป่าสร้างจิตสำนึกให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้ถูกทำลายจากไฟป่า ซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยากรสถานีควบคุมไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชพรรณมาให้ความรู้ในเรื่องไฟป่าสภาวะฝุ่นควัน ในปัจจุบันกระบวนการปฏิบัติการควบคุมไฟป่าเครื่องมืออุปกรณ์กลยุทธ์ในการดับไฟป่า การสาธิตการฝึกปฏิบัติจริงในการดับไฟป่าอย่างถูกวิธีและการสร้างแนวกันไฟ

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน