อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายและทักษะวิชาชีพ
จากการเปิดเผยของนายไพฑูรย์  ตัณฑานนท์​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ดร.ศศิรินทร์​ มหาวงศนันท์​ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์​ นายศิริชัย​ นาระกันทา​ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้จัดการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาติครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยณวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีในระหว่างวันที่ 2 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ได้ส่งผลงานเข้าประกวด 15 ทักษะผลงาน และได้รับรางวัลกลับมาจำนวน 10 ผลงาน รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายระดับชั้นปวช ชนะเลิศเหรียญทอง ซึ่งมีนางสาวธนัชชา ยมนา ครูผู้ควบคุม​นางสาวมลฤดี​ สุธรรมรัขติ​ ครูผู้ควบคุม วิชาคหกรรม แผนกแฟชั่นและสิ่งทอ พร้อมทั้งนางสาววราภรณ์ สูตรทอ นักศึกษาระดับชั้นปวช 3 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ นางสาวหัสดี นัดแบน นักศึกษาระดับชั้นปวช 3 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ นางสาววรรณพร จันทรเทวี​ นักศึกษา สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ระดับชั้นปวช 3 พร้อมทั้งนางสาวศรสวรรค์ สุนันต๊ะ ซึ่งเป็นนางแบบในการเดิน ชิ้นงาน นักศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับชั้นปวช 1 ได้คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทองทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายระดับชั้นปวช


รางวัลชนะเลิศอีกรางวัลคือการออกแบบ ทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์ออกแบบโปสเตอร์หัวข้อ" เทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ 10" ระดับชั้นปวช โดยมีครูผู้ควบคุมนางสาวผกามาศ​ มากโม​ อาจารย์ที่ปรึกษาส่วนให้สาที่คว้ารางวัลคือนาย​กรีนทร อ่วมนุ่ม​ นักศึกษา แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับชั้นปวช 3 คว้ารางวัลชนะเลิศ ในส่วน รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากลระดับชั้นปวชรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง นางสาวทัศวรรณ​ เลี้ยงประเสริฐ​ ระดับชั้นปวส 2 สาขาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ นางสาวจิราวรรณ​ ต้นด้วง​ สาขาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ ระดับชั้นปวส 2 นางสาวรุจิรา​ แซ่ลี่​ สาขาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอระดับชั้นปวส 1​ และนางสาวนาฎสุดา​ เพชรสลับแก้วนักศึกษารายวิชาแฟชั่นและสิ่งทอระดับปวส 2 ซึ่งเป็นนางแบบ​ รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทองแดงทักษะการจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยวระดับปวช นางสาวศศิธร​ วุฒิสูง ระดับปวช 3 สาขาการท่องเที่ยวนางสาวพัชราภรณ์​ ช่วยศรี สาขาแผนกวิชาการท่องเที่ยวปวช 3​ ทักษะการจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยวระดับปวสการท่องเที่ยวรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทองแดงนางสาววิมลรัตน์ ธันวาเทียม ศึกษาระดับปวส 2 แผนกวิชาการท่องเที่ยว นางสาววรัญญา หินศรีลา​ นักศึกษาระดับชั้นปวช 2 แผนกวิชาการท่องเที่ยวรองชนะเลิศอันดับ 2


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง