ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 พิษณุโลกร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชนอุตรดิตถ์ จัดอบรม โครงการ เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดีให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษา
ที่ห้องประชุม อัญชัน ชั้น 4 อาคารใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์นาย​ ไพฑูรย์​ ตัณฑานนท์​ ผู้​อำ​น​วย​การ​วิทยาลัย​อาชีวศึกษา​อุตรดิตถ์​ เดินทางมาเป็นประธาน ในการเปิดกิจกรรม เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี    โดยมี นายศิริชัย นาระกันทา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์​ ดร.ศศิรินทร์ มหาวงศนันท์​ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นายณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อมวลชนสุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์ นายโกเมศ ช่วยบุญ เครือข่ายสื่อมวลชนฯนางอุบล เรือนทอง เครือข่ายสื่อมวลชน นายจิตรกร แสงทอง เครือข่ายสื่อมวลชน และนางสาวศศิกานญ์​ รุ่งสกุล​ นักจิตวิทยา นายพีรเดช รอดกสิกรรม นักวิชาการสาธารณสุข นางสาววิภาวรรณ นุ่นงาม นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 และนักศึกษา ระดับชั้น ปวช 1-3 จำนวน 80 คนเข้าร่วมกิจกรรม


ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 พิษณุโลกและเครือข่ายสื่อมวลชน สุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์​ ได้เล็งเห็นว่าใน ปัจจุบัน โรคติดเกมเป็นที่ระบาดทั่วไปทั้งในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มวัยทำงาน โรคติดเกมเป็นโรคทางจิตเวช ในปีคศ 2018 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศโรคติดเกมเป็นหนึ่งในโรคทางจิตเวชมีผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพ ครอบครัว การศึกษา การงานอาชีพ และสังคมโรคติดเกมคือโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการเสพติดในทางสมองมีลักษณะคล้ายกับติดสารเสพติดเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาสมองพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กส่วนใหญ่ติดจากการเล่นเกมส์ผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีอาการสำคัญคือ 1 ใช้เวลาเล่นนานเกินไป 2 ขาดการควบคุมตนเองในการใช้ชีวิตปกติเช่นการกินการนอน สามสียหน้าที่การเรียนและการงาน สถานการณ์การติดเกมสำหรับประเทศไทยคาดการณ์ว่ามีเด็กติดเกมและมีปัญหาเสี่ยงติดเกมประมาณ 2 ล้านคนและส่วนผลกระทบแต่ละวัย ถ้าติดเกม วัยก่อนเรียน สมาธิสั้น ขาดทักษะสังคม เสียพัฒนาการ ทางภาษาและสติปัญญา วัยเรียน มีผลกระทบคืออ้วนสายตาสั้น มีความรุนแรง ติดเกม วินัยการเรียน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง