อาชีวะอุบลฯ เปิดโลกแนะนำอาชีพให้ประชาชน นักเรียนฟรี
 นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี จัดงาน“อาชีวปริทรรศน์ ปี 2562 (UVC Academic Exhibition 2019) ผู้เรียนอาชีวศึกษา คือผู้ทรงคุณค่าของสังคม” ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมโชว์ความดีเด่นด้านผลงานการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพในแต่ละสาขาวิชา


 อาทิ การแสดงนิทรรศการผลงาน การสาธิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าแฮนเมตของนักเรียน นักศึกษา การสาธิตการร้อยมาลัย การแกะสลักผักผลไม้  ศิลปะการจัดดอกไม้ การพับผ้าแนปกิ้น การจัดทำกระเป๋าผ้าตุ๊กตาจากเศษวัสดุธรรมชาติ การทำเค้กหน้าต่างๆให้สวยงามและมีรสชาติอร่อย รวมทั้งเมนูเด็ดเพื่อสุขภาพ

 และศิลปะการผสมเครื่องดื่ม แบบบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ ศิลปะการแตกแต่งโต๊ะอาหารเพื่อธุรกิจ การวาดภาพคนเหมือน งานแกะสลักเทียน โฟม โอเอซิสเพื่อธุรกิจ การออกแบบเครื่องตกแต่งภายใน คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย งานปริ้นสกรีนด้วยคอมพิวเตอร์ ทักษะการถ่ายภาพจากกล้องมือถือ ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมคนรุ่นใหม่


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน