มหกรรมแพทย์แผนไทย และแพทย์พื้นบ้านไทยปีที่ 11 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในงานมีบูตจากภาคีเครือข่าย นำบูตมาแนะนำยาสมุนไพรรักษาโรค (คลิป)
มหกรรมแพทย์แผนไทย และแพทย์พื้นบ้านไทยปีที่ 11 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน20 จังหวัด ภายในงานได้จัดให้มีบูตจากภาคีเครือข่าย นำบูตมาแนะนำยาสมุนไพรรักษาโรค และสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้กับผู้งานนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้

วันนี้ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมรัตนบุรีแกรนด์ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานจสาธารณะสุขจังหวัดสุรินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน ร่วมกับสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดอีก 19 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 7,8,9, และ 10 ร่วมกันจัดงานมหกรรมแดพทย์แผนไทย และแพทย์พื้นบ้านไทย ภายใต้แนวคิด “ฮักวิถีภูมิปัญญา อรยธรรมไทยอีสาน” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสให้สังคมเกิดความตื่นตัวต่อการดูแลด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก, เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน และผู้ประกอบการจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในงาน, เพื่อบูรณาการ การดำเนินงานของภาคภาคีเครือข่ายในระดับภาคให้เกิดความเข้าแข็ง และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน, และสร้างเวที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาต่อยอดความรู้เกี่ยวกับงานวิชาการ งานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยจากพื้นที่ขจังหวัดต่างๆ และยังนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวได้ โดยมีผู้เข่าร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหารทุกระดับ ภาคภาคีเครือข่าย 20 จังหวัด อสม.,หมอพื้นบ้าน, นักเรียน,นักศึกษา, และประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น 1,000 คน

 

 

บริเวณงานมหกรรมแพทย์แผนไทย

การจัดงานในครั้งนี้ มี นายนิวัต น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มากล่าวให้การต้อนรับ นายแพทย์ มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก พร้อม แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวด้วย

จากนั้น นายภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธรณะสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้กล่าวรายงานการจัดงานมหกรรมแพทย์แผนไทย และแพทย์พื้นบ้านไทยปีที่ 11 ระดับภาคตวันออกเฉียงเหนือใน 20 จังหวัด ที่กระทรวงสาธารณะสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีนะโยบายในการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

 

 

ซุ้มบู๊ตยาสมุนไพร

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน