“นายก นก” ปิ๊งไอเดีย นวด “ตอกเส้น” ศาสตร์ใหม่แห่งการนวดแผนไทย เพิ่มทางเลือก สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่ ปชช.
ที่ รร.ฟอร์จูน ราชพฤกษ์ นครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพทักษะนวด “ตอกเส้น” โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม เป็นประชาชนผู้ประกอบอาชีพนวดแผนไทยและประชาชนที่สนใจจะประกอบอาชีพนวดแผนไทย และต้องการเพิ่มทักษะการนวด “ตอกเส้น” ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งการอบรมดังกล่าว มีขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 24 ก.พ. 62 จำนวน 7 วัน 1 รุ่น ผู้เข้ารับการอบรม 43 คน จัดโดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางทรัพย์ลดา  วงษายะ, นางสุมาลี  เรือนแก้ว เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรม

 

 

 


ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ฯ กล่าวว่า ตนเล็งเห็นว่า อาชีพนวดแผนไทย เป็นอาชีพที่สามารถทำได้ตั้งแต่ระดับผู้ประกอบการรายเดียว รับจ้างนวดตามบ้าน เปิดบริการนวดในบ้านของตนเอง หรือเปิดบริการตามแหล่งชุมชนใกล้แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท เพราะปัจจุบันการนวดแผนไทยได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ซึ่งการนวดแผนไทยมีชื่อเสียงเป็นที่ต้องการมากทั้งในและต่างประเทศ ที่สำคัญ อาชีพนวดแผนไทยเป็นอาชีพที่เติบโตไปพร้อม ๆ กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แต่เนื่องด้วยการนวดแผนไทยนั้น มีศาสตร์แห่งการนวดอยู่หลายประเภท ตนจึงได้ยกศาสตร์นวด “ตอกเส้น” เข้ามาเป็นหลักสูตรหลักในการอบรมครั้งนี้ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะ เทคนิคและวิธีการนวดตอกเส้น เป็นการพัฒนาศักยภาพตนเองและนำไปสู่การยกระดับฝีมือแรงงาน ซึ่งจะช่วยสร้างงาน สร้างรายได้กับตนเองและครอบครัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าว

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน