พิธีมอบปริญญาชีวิตให้กับผู้สูงอายุที่โคราช บุตรหลานแห่แสดงความยินดีกับคุณปู่คุณย่าที่เรียนจบ ท่ามกลางบรรยากาศแสนอบอุ่น
วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2562) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดพิธีมอบปริญญาชีวิตให้กับผู้สูงอายุจำนวน 57 คน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรปริญญาชีวิต โดยมี รศ.ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงษ์ทิพย์ คณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่กับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เพื่อให้ผู้สูงอายุชาย และหญิงในชุมชน ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ได้มีโอกาสเรียนรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เรียนรู้ก้าวทันโลกในยุคปัจจุบัน และมีสุขภาพจิตที่ดี เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุในการดูแลตนเองเพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า ไม่ให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยว โดยพิธีมอบปริญญาชีวิตในครั้งนี้ ผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมได้เดินทางไปรับมอบใบประกาศนียบัตรพร้อมกับครอบครัว และลูกหลานจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นสนุกสนาน เหมือนกับการรับปริญญาของนักศึกษาหนุ่มสาวที่จบปริญญาใหม่ๆ แต่เนื่องจากพิธีการต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานนานพอสมควร ทำให้เห็นภาพผู้สูงอายุบางรายถึงขนาดต้องดมยาดม ส่วนบางรายนั่งรอนานก็ต้องมีคนช่วยพยุงไปรับใบประกาศนียบัตร

พิธีรับปริญญาชีวิตของผู้สูงอายุ ท่ามกลางการแสดงความยินดีของบุตรหลาน

นายสมพงษ์ ไชยเฉลิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ เปิดเผยว่า หลักสูตรปริญญาชีวิตของผู้สูงอายุ จะทำการเรียนการสอนทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์ ใช้ระยะเวลาการเรียนการสอนนานถึง 10 เดือน โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และผู้มีความรู้เฉพาะด้านในแต่ละด้านฝึกอบรมสอนให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ด้านต่างๆ อาทิ การฝึกอบรมวิธีดูแลสุขภาพตนเอง การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การฝึกอบรมเรียนรู้การใช้สมาร์ทโฟน และการใช้งานสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ค และไลน์

บรรยากาศพิธีรับปริญญาชีวิตไม่แตกต่างกับบรรยากาศของการรับปริญญาของนักศึกษาหนุ่มสาว

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน