ปชส.กรุงเก่า นำสื่อมวลชนทุกแขนงลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการแก้มลิงหนองหวาย หลังพบสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้เกือบ 400 หลังคาเรือน(ชมคลิป)
วันที่ 26 ก.พ.62   นางนิตยา หิรัญประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนาย พฤฒธิพงศ์ ธัศน์อัญชุลีกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา นายเฉลิมชัย สระบัว นายอำเภอบ้านแพรก และสื่อมวลชนทุกแขนง ติดตามโครงการแก้มลิงหนองหวาย ที่สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนและเกษตรกรได้เกือบ 400 ครัวเรือน

ชาวบ้านหาปลาในน้ำพื้นที่แก้มลิง

นายพฤฒธิพงศ์ ธัศน์อัญชุลีกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า โครงการแก้มลิงหนองหวาย เป็นโครงการตามพระราชดำริ เมื่อปี 2534 ให้กรมชลประทานจัดหาแหล่งน้ำให้กับตำบลคลองน้อยและตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้นในปี 2535 ได้ดำเนินการด้วยงบประมาณ 5 ล้านบาทจากรัฐบาล โดยโครงการแก้มลิงหนองหวายจะมีความยาว 7 กิโลเมตร เก็บกับน้ำได้ 1,900,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมมีการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยในช่วงหน้าแล้งได้ถึง 2,000 ไร่ โดยเฉพาะสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำประปาหมู่บ้าน การอุปโภคบริโภคของราษฎรได้ 2 ตำบล 5 หมู่บ้าน 347 ครัวเรือน 1,230 คน รวมทั้ง ใช้เป็นเส้นทางผันน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำลพบุรีได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม จากนี้ไปจะบูรณาการกับเกษตรกรและชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นาย พฤฒธิพงศ์ ธัศน์อัญชุลีกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ชี้แจงความคืบหน้าโครงการแก้มลิงหนองหวาย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน