อบต.เกาะเรียน หยั่งเสียงชาวบ้าน รับแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน (ชมคลิป)
วันที่ 27 ก.พ. 2562 ที่ศาลาเอนกประสงค์ (บ้านค่าย) หมู่ 5 ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  นายเกษม พึ่งเย็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน นายวรากรณ์ ดวงจิตร์  เลขานายก อบต.ฯ นายไพฑูรย์ การสมศาสตร์  นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ นายวัชรเทพ  นักดนตรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน ได้ร่วมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง และการดำเนินงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน  ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม  ถนนหาทาง  ไฟฟ้า  ประปา  การศึกษา อาชีพ  สิ่งอำนวยความสะดวกในชุมชน  โดยมีนางบูญยอร วสุรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน นายเกียรติยศ  ศรีสกุล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.เกาะเรียนให้การต้อนรับ

 


นายวรากรณ์ ดวงจิตร์  เลขานายก อบต.เกาะเรียน  กล่าวว่า ได้สอบถามความต้องการของประชาชน แล้วให้เสนอแผนงานที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินงาน เพื่อเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งบางแผนได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว  และบางแผนยังไม่ได้ดำเนินการ จึงต้องสำรวจความคิดเห็นของชาวบ้าน เพื่อนำไปปรับแผนในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนต่อไป  ซึ่งทางชาวบ้าน หมู่ 5 ได้มีการเสนอ และเข้าแผนพัฒนาในลำดับแรกคือ ให้ก่อสร้างถนน คสล.ในซอย 23-25  สร้างถนนลาดยางในหมู่บ้านทองธรณี   ติดตั้งระบบน้ำประปา เข้าสู่หมู่บ้านทองธรณีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง