ครัวตานต้านเผา..!!ผู้ว่าลำพูนร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมรักษาคุณภาพอากาศ
ส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดลำพูนร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมรักษาคุณภาพอากาศ ประจำปี 2562 ธารน้ำใจดับไฟป่า ปี 3 ครัวตานต้านเผา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมรักษาคุณภาพอากาศ ประจำปี 2562 ธารน้ำใจดับไฟป่า ปี 3 ครัวตานต้านเผา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยมีพระเทพรัตนายก เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม


นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม "ธารน้ำใจดับไฟป่า ปี 3 : ครัวตานต้านเผา" เพื่อเปิดรับการสนับสนุนน้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจดับไฟไหม้ป่า


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง