วิทยากรจิตอาสา 904 กำแพงเพชร จัดอบรมหลักสูตรเป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ แก่ข้าราชการและประชาชนจิตอาสา เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
ที่หอประชุมอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานราชการในพระองค์ฯ จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 รุ่น "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อปท.ในพื้นที่อำเภอบึงสามัคคี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 200 คน เข้าร่วม 

วิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมหลักสูตรเป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์

สำหรับการฝึกอบรมผู้เข้าอบรมร่วมรับฟังการบรรยายถ่ายทอดเรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ตั้งแต่สมัยก่อตั้งประเทศสยามจวบจนปัจจุบันโดยวิทยากรจิตอาสา 904 ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากส่วนกลาง ส่งต่อความรักและความเสียสละของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน มีความเสียสละ มีอุดมการณ์และความสามัคคี พร้อมกันนี้วิทยากรจิตอาสา 904 จะให้การอบรมแก่ประชาชนทุกแห่งในจังหวัดกำแพงเพชรจนครบทั้ง 11 อำเภอ 

ข้าราชการและประชาชนจิตอาสา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง