ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่เกาะพะงันเพื่อติดตามการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน เอาเรื่องให้ถึงที่สุดกับคนที่บุกรุก
วันนี้(28 ก.พ.) พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ลงพื้นที่ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจสอบและติดตามผลเรื่องร้องเรียน  หลังจากมีการพิจารณาผลการประชุมซึ่งได้มีการวินิจฉัยมาแล้วเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา 

 

 


พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่าจากการลงพื้นที่ของ อ.เกาะพะงัน พบว่าได้มีการแก้ไขตามผลการวินิจฉัย โดยในเรื่องของท่าเทียบเรือท้องศาลา พบว่าพื้นที่ดังกล่าวทางกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการก่อสร้างท่าเที่ยบเรือขึ้นมา ก่อนจะมอบให้กรมธนรักษ์ และกรมธนรักษ์ได้มอบต่อให้กับเทศบาลตำบลเกาะพงันเป็นผู้ดูแลรักษา  ซึ่งสำหรับท่าเที่ยบเรือของเกาะพะงันเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะเป็นทางเดียวที่ประชาชนร่วมถึงนักท่องเที่ยวใช้ในการเดินทาง

 

 

โดยพบว่าปัญหาก่อนหน้านี้คือยางที่กั้นไม่คงทน ทำให้เรือที่เข้าเทียบท่าเมื่อเจอคลื่นใหญ่ๆก็จะทำให้เรือได้ได้รับความเสีย ซึ่งขณะนี้ทางเทศบาลได้ดำเนินการแก้ไขแล้วหลังมีมติ เมื่อครั้งที่ผ่านมา ส่วนปัญการนำเรือเทียบท่าไม่ได้ในบ้างครั้งเนื่องจากที่ท่าเรือมีความตื้นเขิน ทำให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านต้องติดอยู่บนเรือ ซึ่งขณะทาง อบต.จะได้ทำเรื่องขอซื้อรถแบ็คโฮ เพื่อที่จะใช้ในการขุดลอกทรายในทุกปี พร้อมทั่งให้ขยายปรับปรุงท่าเที่ยบเรือ 1 ให้มีขนาดกว้างขึ้นเพื่อรองรับเรือที่มาใหม่

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง