สพป.มส.เขต 2 มอบดอกไม้ต้อนรับ และปฐมนิเทศประชุมให้โอวาทผู้บริหารโรงเรียนใหม่
วันนี้ ดร.จรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 รักษาการผู้อำนวยการ สพป.มส.เขต 2  นายจำรัส ปันทวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา ได้ร่วมปฐมนิเทศประชุมให้โอวาทและมอบดอกไม้ต้อนรับ ผู้บริหารโรงเรียนซึ่งสอบคัดเลือกผ่าน ผอ.สถานศึกษา จำนวน 26 ราย  ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน


ดร.จรูญ แสนวิจิตร กล่าวว่าวันนี้ สพป.มส.เขต 2 ได้รับผู้บริหาร ผอ.ใหม่ อยู่ 26 โรงเรียน จากการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพฐ. จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งสอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 9 ก.พ.62  และมีการสอบสัมภาษณ์  การอบรม ผอ.สถานศึกษาวันที่ใน 20-27 ก.พ.62 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยประกาศผลสอบในวันที่ 27 ก.พ.62 จากนั้นเมื่อวันที่ 28 ก.พ.62 ผู้ที่สอบได้จะไปรายงานตัวที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และเลือกโรงเรียน พร้อมประสาน กศจ.ให้แต่งตั้ง ผอ.สถานศึกษาที่สอบได้ให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.62 ทันที ทำให้ปัญหาขาดแคลนครูผู้สอนมีน้อยลงเพราะได้มีการจัดเกลี่ยอัตรากำลังครูไปในทุกพื้นที่  จะมีในบางวิชาเอกเท่านั้นที่มีการขัดแคลน ซึ่งทางศูนย์เครือข่ายพัฒนาในด้านการศึกษาได้ตรวจเช็คทุกเดือนและเร่งด่วนให้มีครูครบทุกโรงเรียน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน