Muhammadiyah University of Sukabumi and Doctor Nueng Intercare Krabi School ร่วมลงนาม MOU ยกระดับสู่สากล #กระบี่
โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่ ยกระดับอีกก้าว สู่สากล ร่วมลงนาม MOU ระหว่างMuhammadiyah University of Sukabumi and Doctor Nueng Intercare Krabi Schoolแลกเปลี่ยนวิชาการและวิชาชีพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเด็กกระบี่ ที่มีสถาบันระดับอินเตอร์ดูแลและต่อยอด นศ.ในระดับมหาลัยที่สูงขึ้น และผลิตบุคลากรคุณภาพ ที่ตรงกับตลาดด้านการพยาบาล ในอนาคต สังคมผู้สูงอายุ จะต่อยอดในด้านการทำงานและการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย

 

วันที่ 6 มี.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่ จัดพิธีลงนาม MOU ระหว่าง Muhammadiyah University of Sukabumi and Doctor Nueng Intercare Krabi Schoolแลกเปลี่ยนวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเด็กกระบี่ ที่มีสถาบันระดับอินเตอร์ดูแลและต่อยอดแก่นศ.ในระดับมหาลัยที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังผลิตบุคลากรคุณภาพ ที่ตรงกับตลาดด้านการพยาบาล  โดยในอนาคต สังคมผู้สูงอายุ จะมีการต่อยอดในด้านการทำงานและการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย

 

ทั้งนี้การ MOU ในครั้งนี้จะสร้างความเชื่อมั่นด้านการศึกษาให้กับ นศ.ของ รร.ด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่ ในการจะก้าวไปสู่สากล ในระดับอาเซียน และ เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับผู้ที่ด้อยโอกาส และขาดทุนทรัพย์ด้านการศึกษา

โดยภายใต้ Our Philosophy / ปรัชญาโรงเรียน

Technical Skill Development                 ทักษะวิชาเข้ม

Morality                                              เน้นคุณธรรม

Excellent Activities                               กิจกรรมเยี่ยม

Approaching International Arena            เตรียมพร้อมสู่สากล

 

 

 

 

 


โดยโครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาพนักงานผู้ช่วยการพยาบาลสู่สังคมผู้สูงอายุ

มีประวัติความเป็นมา

โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่ จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 21 ตุลาคม 2559 โดย ดร.พิชญ์สินี ขาวล้วน ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งจาก กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดกระบี่ ใบอนุญาตเลขที่ กบ.3/2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560  ปณิธานในการจัดตั้งโรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีใจรักในงานบริการด้านการพยาบาล การแพทย์ ด้านสุขภาพได้มีงานทำมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวและสามารถหารายได้เพื่อส่งตนเองเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ภายใต้ปรัชญา ทักษะวิชาการเข้ม เน้นคุณธรรม กิจกรรมเยี่ยม เตรียมความพร้อมสู่สากล  และ เป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ  Halal Nursing Program แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย  เพื่อรองรับโรงพยาบาล และสถานประกอบการที่มา มุสลิมทั่วโลกมาใช้บริการด้านสุขภาพในโรงพยาบาลในประเทศไทย และประเทศในอาเซียน

ปัจจุบันประเทศไทยและประเทศต่างๆ กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ.2564 ที่จะมีผู้สูงอายุเกิน 20% ของจำนวนประชากรทั้งหมด จะสังเกตได้ว่าปัญหาด้านผู้สูงอายุจะเริ่มพบมากในประเทศที่กำลังพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ และที่สำคัญประเทศเหล่านั้น ยังไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านการรองรับปัญหาเหล่านี้อย่างเต็มที่ ซึ่งประชากรในประเทศ มีอายุยืนยาวมากขึ้น ถือว่าหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขประสบความสำเร็จ อีกทั้งเป็นผลของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย   อย่างไรก็ดีประเทศกำลังพัฒนา ถ้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็จะมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมากยิ่งขึ้น เพราะจำนวนผู้สูงอายุเพิ่ม ก่อนที่ฐานะทางเศรษฐกิจดี  ในขณะที่กลับกันประเทศที่พัฒนาแล้วฐานะทางเศรษฐกิจดี ก่อนค่อยมีการเพิ่มจำนวนของผู้สูงอายุ  ดังนั้น โรงพยาบาล หรือสถานประกอบการด้านสุขภาพจึงมีความต้องการ พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี ซึ่งทางโรงเรียนได้ประสานงานกับโรงพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการด้านสุขภาพ มากกว่า 60 แห่งในประเทศไทย โดยเฉพาะ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต

 

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ

เพื่อส่งเสริมให้ผู้จบชั้น ม.6 , ปวช., ปวส., มีงานทำระหว่างเรียน และช่วยเหลือผู้จบปริญญาตรีทุกสาขาที่กำลังว่างงาน เสริมสร้างทักษะวิชาชีพด้านการพยาบาลเบื้องต้น

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนผู้ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและสถานพยาบาล

เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน ,ผู้เรียนนำความรู้ ทักษะ ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ยังผลให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ไปประกอบอาชีพ ที่เป็นความต้องการของสังคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ช่วยลดปัญหาการว่างงานของเยาวชน

เพื่อแบ่งเบาภาระรัฐบาลในการผลิตบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพพื้นฐาน

เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในระบบบริการสุขภาพเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือไม่สามารถเรียนต่อ ในระดับปริญญาตรีให้สามารถมีทางเลือกอื่นสำหรับการมีอาชีพรองรับในอนาคต

เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้เรียน ทำงาน ยกระดับตนเองและเลี้ยงดูครอบครัวได้

 

 

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน