จับมือกันไว้ เราจะไปด้วยกัน!! กฟภ.จับมือบริษัทจัดระเบียบสายสื่อสารรองรับเมืองท่องเที่ยว
สายสื่อสารทั้งสายโทรศัพท์และเคเบิ้ลไม้ใช้เป็นขยะห้อยบนเสาไฟฟ้าระโยงระยางไม่น่ามอง มีแต่นกใช้เป็นวิมานหลับนอนทั้งทำรังทั้งขี้ทำให้บ้านเมืองสกปรกไม่น่าดู สายหย่อนยานไม่เป็นระเบียบและเสี่ยงเกิดอันตราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึงกาฬเป็นเจ้าภาพชวนเจ้าของสายจัดระเบียบใหม่ให้สวยงามรองรับเมืองท่องเที่ยว

 

 

 

 

นายธวัชชัย ศรทอง รอง ผวจ.บึงกาฬ ประธานพิธีเปิดจัดระเบียบสายสื่อสารโดยมีนายพรชัย เย็นใจ ผจก.กฟภ.บึงกาฬนำทีม

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 6 มี.ค.นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดงานจัดระเบียบสายสื่อสารที่เลิกใช้แต่ยังห้อยอยู่ตามเสาไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลบึงกาฬ วิศิษฐ์ และ อบต.บึงกาฬ เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยรองรับเมืองท่องเที่ยวชายแดนริมน้ำโขง ทั้งนี้ นายพรชัย เย็นใจ ผจก.กฟภ.บึงกาฬ กล่าวรายงานว่า ด้วยสภาพความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน  ยากต่อการแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงในเวลาอันรวดเร็วโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพัง ที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยหลากหลายวิธี โดยการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการนำสายลงใต้ดินและการแก้ไขปัญหาสายบนเสา แต่เนื่องจากการนำสายลงใต้ดินต้องใช้งบประมาณสูง  กอปรกับพื้นที่ความรับผิดชอบของ กฟภ.มีมากการนำสายลงดินจึงทำได้เพียงพื้นที่สำคัญๆ บางส่วนเท่านั้น โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่เสาไฟฟ้าเป็นหลัก เพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ  ในปี 2562 จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้านำเสนอกระทรวงมหาดไทยอนุมัติ

 

 

 

 

 

 

จนท.ทั่งจาก กฟภ.และบริษิท 12 แห่งเช่นทีโอที ทรู เอไอเอส ตัดสายเลลิใช้ทิ้งตามถนนในเขต ทต.เมืองบึงกาฬ ทต.วิศิษฐ์

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน