คึกคัก งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก




วันนี้ 7 มี.ค.62  สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ ประมง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานเกษตร อ.แม่สะเรียง ได้จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการ มีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง กล่าวต้อนรับ พร้อมได้มอบพันธุ์ปลาดุกให้กับเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จำนวน 10,000 ตัวเพื่อนำไปเลี้ยงในบ่อไว้เป็นคลังอาหารให้กับประชาชน และมอบรางวัลการประกวดไก่ชนสวยงามแม่ฮ่องสอน ของสำนักงานปศุสัตว์แม่ฮ่องสอน รวมทั้งมอบรางวัลการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ การประกวดหัวบุก ฟักทอง และกล้วยน้ำว้า  ณ บริเวณตลาดกลางการเกษตรเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน


โดย นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บริการทางด้านการเกษตร แก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิต และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างยั่งยืน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน