เน้นความสนุกสุขภาพแข็งแรงเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในวัยชรา จบหลักสูตรรับใบประกาศได้เลยที่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนากลาง โคราช

ที่ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนากลาง รุ่นที่ 3/2561 ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาจำนวน 47 คน โดย นายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม นายอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนากลาง มีหลักสูตรการเรียนโดยเน้นความสนุกสนาน สร้างความรักความสามัคคีในกลุ่มนักเรียนและครูผู้สอน ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ในการแสดงออก แลกเปลี่ยนข่าวสารกันในชั้นเรียนเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองและผู้สูงอายุด้วยกัน

 

สร้างความรักความสามัคคีในกลุ่มนักเรียนและครูผู้สอน รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ในการแสดงออก

สำหรับผู้สูงอายุที่จบหลักสูตรการศึกษาในครั้งนี้ต่างมีความภาคภูมิและสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตให้มีความสดใสพร้อมสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงต่อไป และยังเป็นความยินดีของบุตรหลานที่ได้เห็นผู้จบหลักสูตรมีความร่าเริงแจ่มใสในทุก ๆ ครั้งที่ได้เข้าเรียน ซึ่งทั้งหมดเป็นประสบการณ์และความสุขที่ผู้สูงวัยมีให้กับตนเองและบุตรหลานตลอดไป

 

ร่วมกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองและผู้สูงอายุด้วยกัน
นายจามิกร เอื้อเพื่อกลาง กำนันตำบลนากลาง ผู้อำนวยการเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนากลาง กล่าวว่า การที่จัดให้ผู้สูงอายุได้รับการศึกษาในหลักสูตรนี้ จะเน้นในเรื่องของการพบปะสังสรรค์ การออกกำลังกาย ให้ความรู้ในการพัฒนาตัวเอง และไม่ให้ผู้สูงอายุเกิดอาการเหงา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากผู้นำในท้องที่ร่วมแรงร่วมใจเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุให้มีชีวิตและสุขภาพที่ดีในการดูแลและเป็นกำลังใจให้บุตรหลานในชุมชนของเรา ซึ่งในขณะนี้ทางโรงเรียนได้เปิดรับสมัครแล้ว มีสูงสูงอายุได้สนใจมาสมัครจำนวน 40 คน โดยกำหนดให้มีจำนวนจำกัด 60 คนต่อปีการศึกษาเท่านั้น นายจามิกร กล่าวเสริมว่า ปีนี้เป็นปีทองหลังจากได้ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น จึงขอให้ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปที่สนใจติดต่อสมัครได้ที่ศูนย์ราชการในตำบลนากลางทุกแห่ง

ภาพ/ข่าว อนุสรณ์ อชิโนปุญวัฒน์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักงานข่าวทีนิวส์ จังหวัดนครราชสีมา

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน