เน้นความสนุกสุขภาพแข็งแรงเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในวัยชรา จบหลักสูตรรับใบประกาศได้เลยที่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนากลาง โคราช
ที่ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนากลาง รุ่นที่ 3/2561 ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาจำนวน 47 คน โดย นายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม นายอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนากลาง มีหลักสูตรการเรียนโดยเน้นความสนุกสนาน สร้างความรักความสามัคคีในกลุ่มนักเรียนและครูผู้สอน ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ในการแสดงออก แลกเปลี่ยนข่าวสารกันในชั้นเรียนเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองและผู้สูงอายุด้วยกัน

 

สร้างความรักความสามัคคีในกลุ่มนักเรียนและครูผู้สอน รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ในการแสดงออก

สำหรับผู้สูงอายุที่จบหลักสูตรการศึกษาในครั้งนี้ต่างมีความภาคภูมิและสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตให้มีความสดใสพร้อมสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงต่อไป และยังเป็นความยินดีของบุตรหลานที่ได้เห็นผู้จบหลักสูตรมีความร่าเริงแจ่มใสในทุก ๆ ครั้งที่ได้เข้าเรียน ซึ่งทั้งหมดเป็นประสบการณ์และความสุขที่ผู้สูงวัยมีให้กับตนเองและบุตรหลานตลอดไป

 

ร่วมกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองและผู้สูงอายุด้วยกัน

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน