เปิดตัวชมรมทำดีเพื่อแผ่นดิน ขับเคลื่อนตามศาสตร์พระราชา สร้างงานที่พ่อสร้าง เทิดทูนสถาบัน ยึดหลัก "อาสาบวร" (ชมคลิป)

วันที่ 9 มี.ค. 62 ที่ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา  ม.ร.ว.จิราคม กิติยากร เป็นประธานในการเปิดตัวชมรมทำดีเพื่อแผ่นดิน  โดยมีนางยองใย เกษมศรี ณ อยุธยา ประธานผู้ก่อตั้งชมรมทำดีเพื่อแผ่นดิน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นายทรงพล พูลสวัสดิ์ กล่าวต้อนรับ


 


ม.ร.ว.จิราคม กิติยากร  กล่าวว่า ในวันนี้การทำความดี เป็นพื้นฐานทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  สร้างบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ  ทรงนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9  มาเป็นแนวทางเศรษฐกิจ  ด้านพลังงานทรงนำการใช้ไบโอดีเซล การใช้พลังงานจากธรรมชาติ การสร้างกลุ่มสหกรณ์เพื่อให้ชาวบ้านเกิดการรวมตัว เพื่อช่วยเหลือตนเอง   ด้านสาธารณสุข ทรงสนับสนุนทางด้านการแพทย์  ด้านการศึกษาทรงให้การสนับสนุนจัดการศึกษา  ส่งเสริมการเรียนทางไกลดั่งเช่นโรงเรียนไกลกังวล  ทรงมีแนวคิดในการแก้ปัญหาด้วยการใช้แนวคิด เข้าใจ  เข้าถึง  และพัฒนา

นางยองใย เกษมศรี ณ อยุธยา ประธานผู้ก่อตั้งชมรมทำดีเพื่อแผ่นดิน กล่าวว่า การก่อตั้งชมรมทำดีเพื่อแผ่นดิน เพื่อขับเคลื่อนตามศาสตร์พระราชา สร้างงานที่พ่อสร้าง  และจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน   โดยยึดหลัก “อาสาบวร” เน้นงานด้านการศึกษา  สืบสาน รักษา ต่อยอด มีความพอเพียง ช่วยเหลือคนด้อยโอกาสกว่า มีความมั่นคง และยั่งยืน เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ทราบสืบต่อไป

ภาพ-ข่าว  เกียรติยศ –ยุพิน   ศรีสกุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าว ที นิวส์  จ.พระนครศรีอยุธยา

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง