ชาวบ้านในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม เฮรับ พรบ.อุทยานฯ ฉบับใหม่ พร้อมร่วมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 นายเทวินทร์ มีทรัพย์  หน.อุทยานแห่งชาติเขาแหลม อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาโดยมีเนื้อหาให้คนอยู่ร่วมกับป่า ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ และป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติมอีก โดยกฎหมายฉบับนี้จะทำให้ราษฎรที่อยู่อาศัยในเขตอุทยานแห่งชาติ จะได้รับความสะดวก ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นอย่างถูกต้อง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งจะทำให้ราษฎรเหล่านี้หันมาร่วมดูแลรักษาป่า และอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกันและกัน

 


โดยนายเทวินทร์ มีทรัพย์ หน.อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ได้ประชุมชี้แจงร่างกฎหมายอุทยานฯฉบับใหม่ ที่ได้ผ่านสนช.ไปแล้ว เตรียมประกาศเป็นกฎหมาย โดยได้ชี้แจงว่ากฎหมาย อุทยานฯฉบับใหม่ เป็นกฎหมายส่งเสริมเจ้าหน้าที่อุทยานดูแลคุณภาพชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ในป่า ได้อยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยื่น ไม่เกิดการขัดแย้ง รวมทั้งไม่ให้มีการขยายพื้นที่ป่าบุกรุกเพิ่มเติม ให้มีการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกัน ให้ชุมชนในพื้นที่อุทยานมีความยืดหยุ่น ในการใช้ประโยชน์แตกต่างกัน มีการรับรองพื้นที่ทำกินของครอบครัวในเขตอุทยานแห่งชาติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และตามมาตรา 42 วรรคสอง ของกฎหมายอุทยานฯฉบับใหม่ ในการเก็บหาของป่า เช่น เก็บเห็ด หน่อไม้ ถ้าเก็บเอาไปค้าขาย ราคาของป่าไม่เกิน 2,000โทษปรับไม่เกิน 5 พันบาท แต่กรมอุทยานฯก็จะมีประกาศกระทรวงฯกำหนดเขตให้เก็บของป่า ได้ แต่ถ้าเก็บเพื่อยังชีพจริงๆ ราษฎรสามารถมาปรึกษากับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ได้

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน