สุราษฎร์ธานี ดึงสื่อมวลชนสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สส.ปี62 เชิญชวนชาวสุราษฎร์ฯแสดงพลังเลือกคนดีเข้าสภา (มีคลิป)
เมื่อเวลา 09.30 น. ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ “การเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2562 ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมี นางยุพินทร์ สุทธิโสภณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน และนายศรัณยู อาทิตย์ศรัณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี บรรยายให้ความรู้ในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 24 มีนาคม 2562 พร้อมนำสาธิตการเลือกตั้ง และลงคะแนนอย่างถูกต้อง


นางยุพินทร์ กล่าวว่า จากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่กำลังจะถึงนั้น กรมประชาสัมพันธ์ได้มอบหมายให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีภารกิจที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจการเลือกตั้งครั้งนี้ให้แก่ประชาชน จึงได้จัดโครงการ “สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์” โดยเจ้าหน้าที่จาก กกต.สุราษฎร์ธานี ผ่านเครือข่ายสื่อมวลชนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีบทบาทจะช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจ ผ่านสื่อแต่ละแขนงให้กับประชาชนก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง ล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 และเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้สมบูรณ์ และมีความเรียบร้อยไปด้วยดี จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมใจกันออกไปเลือกตั้งครั้งสำคัญกันให้มากที่สุด


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน