รมต.สธ.ชื่นชมโครงการ No walk-in OPD รพ.กำแพงเพชร จัดคลินิกหมอครอบครัวเต็มพื้นที่ อ.เมือง 16 แห่ง ลดเหลื่อมล้ำ ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลารอคอย
ที่อาคารคลินิกหมอครอบครัวชากังราว โรงพยาบาลกำแพงเพชร อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารคลินิกหมอครอบครัวชากังราว พร้อมให้สัมภาษณ์ว่า โรงพยาบาลกำแพงเพชร เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดคลินิกหมอครอบครัวเต็มพื้นที่ทุก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอเมือง ทั้ง 16 แห่ง  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ในโครงการ “No walk-in OPD” เพื่อให้ประชาชนในเขตอำเภอเมือง เข้ารับการรักษาเบื้องต้นที่คลินิกหมอครอบครัว ให้การดูแลแบบองค์รวมโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ ได้รับการรักษาใกล้บ้าน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมโครงการ “No walk-in OPD” รพ.กำแพงเพชร

โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป เช่น ท้องเสีย ปวดหัว ไข้หวัด เป็นต้น  และหากพบว่าเป็นโรคที่มีอาการซับซ้อน ก็จะส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรได้ทันทีโดยมีช่องทางด่วนพิเศษให้ผู้ป่วยเพื่อความสะดวก  ทำให้ลดจำนวนการใช้บริการผู้ป่วยนอกที่ รพ.กำแพงเพชร จาก 1,400 คนต่อวัน เหลือเพียง 1,100 คนต่อวันและลดเวลารอคอยจากเดิมต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง แต่เมื่อเข้ารับบริการที่คลินิกหมอครอบครัวใช้เวลาเพียง 40 นาที  นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและโรงพยาบาลได้อีกด้วย ซึ่งพบว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยผู้ป่วยนอกที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลอยู่ที่ 943.85 บาทต่อรายแต่ถ้าไปใช้บริการที่คลินิกหมอครอบครัวจะอยู่ที่ 221 บาทต่อรายซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณได้ถึงปีละ 60 ล้านบาท

คลินิกหมอครอบครัวเต็มพื้นที่อำเภอเมือง ใน รพ.สต.16 แห่ง ลดเหลื่อมล้ำ ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลารอคอย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง