ปชส.ชัยนาท นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ดูงาน ติดตามการปฏิบัติราชการส่วนภูมิภาค การก่อสร้างถนนลาดยางสาย RMC-P1 หลังได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐ
วันนี้(11 มี.ค.62)   นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท นำคณะสื่อมวลชนในจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ดูงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย RMC-P1 (สายศรีเจริญ-ท่าฉนวน) ในพื้นที่หมู่ที่ 2,3,4 และ 6  ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท   ตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชน  โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย RMC-P1 จากนายเจิดศักดิ์ นิลอุบล นายอำเภอมโนรมย์ และนายจำเนียร โตศิลา  นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน   ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท  จากนั้นได้ลงพื้นที่ไปดูถนนลาดยางสาย RMC-P1 (สายศรีเจริญ-ท่าฉนวน) ที่ได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561


นายเจิดศักดิ์ นิลอุบล นายอำเภอมโนรมย์  เปิดเผยว่า  ถนนเส้นนี้เป็นถนนสายหลักที่มีประชาชนใช้สัญจรและเดินทางไปประกอบอาชีพจำนวนมาก ทำให้ผิวถนนมีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อ แม้จะมีการซ่อมแซมถนนเป็นระยะ แต่เป็นเพียงการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเพียงระยะเวลาสั้นๆ สภาพผิวถนนก็กลับมีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อเหมือนเดิม ประกอบกับได้รับการร้องขอจากประชาชนให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ทางเทศบาลตำบลศิลาดานจึงส่งเรื่องให้อำเภอมโนรมย์  ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ  งบประมาณ 3,899,000 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติและดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางสาย RMC-P1 สายศรีเจริญ-ท่าฉนวน ในพื้นที่หมู่ 2,3,4,6 ต.ศิลาดาน  ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 1,592 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 9,552 ตารางเมตร 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง