บริษัท เอกชนหนุนกลุ่มอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน มีอาชีพสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

บริษัทไออาร์พีซี  หนุนวิสาหกิจชุมชน สร้างเศรษฐกิจให้ชุมชนเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน ที่ศูนย์การเรียนรู้ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด มหาชน  ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายรัฐพล อุณากัณฑ์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภคและโลจิสติกส์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความรู้ ให้แก่ชุมชนรอบเขตประกอบการ เรื่อง กำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน  เพื่อให้ชุมชนรอบเขตประกอบการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเนกระบวนการพึ่งพาอาศัยและอยู่ร่วมกันอย่างมิตรร ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และสอดคล้องกับประโยชน์สังคมส่วนรวม ดังนั้นบริษัทไออาร์พีซี จำกัด มหาชน จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนสร่งองค์ความรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้กลุ่มอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน ที่บริษัท ให้การสนับสนุน มีวิสัยทัศน์ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจของตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อสังคม

 

 

บริษัท เอกชนหนุนกลุ่มอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน มีอาชีพสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

 สำหรับกำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนที่จัดขึ้นครั้งนี้ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด มหาชน ได้เชิญศาสตราจารย์ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพสามารถสร้างอาชีพให้กับตน้อง และ มีรายได้ที่มั่นคงอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนอย่างแท้จริง

 

 

 สำหรับกลุ่มอาชีพที่บริษัทให้การสนับสนุน ได้ขึ้นทะเบียน เป็นวิสาหกิจชุมชน แล้ว จำนวน 22 ชุมชน และกลุ่มอาชีพที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน จำนวน 17 ชุมชน และประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 4 ราย ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มวิสาหกิจผลิตและนำไปจำหน่าย ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า ครีมอาบน้ำ ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์ ครีมนวดสมุนไพร และอื่นๆอีกกว่า100 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งพืชผักสวนครัว และผลไม้ ตามฤดูกาล และผลไม้แปรรูป ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์ และสินค้าต่างๆ ที่กลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตและนำออกจำหน่ายทั้งก่อนหน้านี้ และเข้ารับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ซึ่งสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและครอบครัวในการพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน   

 

 

ธนชาย  ผิวงาม ผู้สื่อข่าวจังหวัดระยอง  รายงานจากศูนย์ข่าวทีนิวส์ภาคตะวันออก สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง