ปชส.ชัยนาท จัดสัมมนาให้ความรู้สื่อมวลชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อเป็นเครือข่ายนำความรู้สู่ประชาชนก่อนไปเลือกตั้ง 24 มี.ค.นี้(คลิป)

วันนี้(12 มี.ค.62)   ที่ห้องประชุมสกุณา 301 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท  นายสำราญ นันทนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562  โดยมี นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยสื่อมวลชน จำนวน 30 คน เข้าร่วมสัมมนาและรับฟังการบรรยายจาก นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผอ. กกต.ชัยนาท และนายอิทธิเดช คุณเพ็ชร์ พนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญงาน กกต.ชัยนาท  ที่มาให้ความรู้ ในหัวข้อ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญปี 2560  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งอย่างสุจริต และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง   เพื่อให้สื่อมวลชนได้มีความรู้และมีความเข้าใจในกฎหมายการเลือกตั้ง ส.ส.  และจะได้นำความรู้ไปขยายผลต่อให้แก่ประชาชนในจังหวัดชัยนาท ได้รับทราบ ก่อนจะไปใช้สิทธิการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคมนี้


นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท  กล่าวว่า  กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ประกอบด้วย สื่อมวลชน สาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ส่วนกลางและท้องถิ่น วิทยุชุมชน อป.มช. และผู้ดูแลหอกระจายข่าว รวมทั้งสิ้น 30 คน   

นายสำราญ นันทนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้ นับว่ามีความสำคัญยิ่ง เนื่องด้วยในวันที่ 24 มีนาคม 2562 จะเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ จะได้ออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง และเลือกคนดี คนมีคุณภาพ เข้าไปเป็นผู้แทนของเราในการบริหารบ้านเมือง ไปสู่ความสงบสุขและเจริญรุ่งเรือง ซึ่งเป็นหน้าที่ของคนไทยที่มีสิทธิทุกคนที่จะออกไปใช้สิทธิของตนและใช้สิทธิอย่างมีเหตุผล สุจริต โปร่งใส ศึกษาหาความรู้เรื่องผู้สมัคร เรื่องพรรคการเมืองและนโยบายพรรคการเมืองได้อย่างง่ายดาย ผ่านสื่อโซเชียล เช่น App Smart Vote ของสำนักงาน กกต. ก็จะมีข้อมูลเหล่านี้ได้เราได้ศึกษาหาความรู้ และกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มีสื่อมวลชนเข้าร่วมสัมมนา จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่ได้บัญญัติให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

ข่าว/ภาพ  ชฎารัฐ จันทร์พาหิรกิจ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชัยนาท

                

        5 ไฟล์แนบ                

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน