ปชส.ชัยนาท จัดสัมมนาให้ความรู้สื่อมวลชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อเป็นเครือข่ายนำความรู้สู่ประชาชนก่อนไปเลือกตั้ง 24 มี.ค.นี้(คลิป)
วันนี้(12 มี.ค.62)   ที่ห้องประชุมสกุณา 301 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท  นายสำราญ นันทนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562  โดยมี นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยสื่อมวลชน จำนวน 30 คน เข้าร่วมสัมมนาและรับฟังการบรรยายจาก นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผอ. กกต.ชัยนาท และนายอิทธิเดช คุณเพ็ชร์ พนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญงาน กกต.ชัยนาท  ที่มาให้ความรู้ ในหัวข้อ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญปี 2560  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งอย่างสุจริต และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง   เพื่อให้สื่อมวลชนได้มีความรู้และมีความเข้าใจในกฎหมายการเลือกตั้ง ส.ส.  และจะได้นำความรู้ไปขยายผลต่อให้แก่ประชาชนในจังหวัดชัยนาท ได้รับทราบ ก่อนจะไปใช้สิทธิการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคมนี้


นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท  กล่าวว่า  กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ประกอบด้วย สื่อมวลชน สาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ส่วนกลางและท้องถิ่น วิทยุชุมชน อป.มช. และผู้ดูแลหอกระจายข่าว รวมทั้งสิ้น 30 คน   


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน