โรงเรียนล่องแพวิทยาเดินรณรงค์สนับสนุนการเลือกตั้ง

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นายสยาม  เรืองสุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียนล่องแพวิทยา นำคณะครูนักเรียนจัดกิจกรรมถือป้ายเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปการเลือกตั้ง เพื่อให้ทุกคนที่เป็นคนไทยมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปอย่านอนหลับทับสิทธิ์ ได้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงลงคะแนนเลือกคนดีเข้าสภาเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึงเวลา 17.00 น.ไปตามถนนภายในหมู่บ้านโดยมีข้อความเชิญชวนและเตือนสติให้ทุกคน เลือกตั้งโปร่งใส ใส่ใจไม่รับเงิน ทุกคนไม่ซื้อสิทธิ์ ไม่ขายเสียงเลือกคนดีเข้าสภา เข้าคูหากาเบอร์เดียว


ในขณะที่เดินรณรงค์ก็ได้แบ่งกลุ่มนักเรียนบางส่วนออกไปแจกจ่ายเอกสารชี้แนะการใช้สิทธิ์ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ไม่รู้หนังสือถึงภายในบ้าน บ้างก็นำป้ายบอกวัน เวลา การเลือกตั้งไปติดไว้ตามต้นไม้ และเสาบ้าน ตลอดจนทางร่วม ทางแยกที่มองเห็นเด่นชัด การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนล่องแพวิทยาที่มีส่วนร่วมการประชาสัมพันธ์อย่างดีเยี่ยม ถึงแม้ว่าจะอยู่บนพื้นที่สูงห่างไกลความเจริญ พอถึงช่วงฤดูฝนการเดินทางก็ลำบาก ถ้าได้คนดีเข้าสภาคงจะไม่ลืมเลือนคณะครูนักเรียนแห่งนี้

 

โรงเรียนล่องแพวิทยามีประวัติโดยย่อพอสังเขปดังนี้ โรงเรียนล่องแพวิทยาตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม  พ.ศ. 2527  โดยคณะกรรมการ ห้วยมะน้ำ หมู่ที่ 6 ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านห้วยมะน้ำ  โดยมีนางสาวขวัญเมือง   ตะก้อง  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่   ในการก่อตั้งครั้งแรกทางการไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้  คณะครูและชาวบ้านจึงช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน 1 หลังและโรงเรียนสามารถเปิดรับนักเรียนได้แบบปีเว้นปีเนื่องจากขาดแคลนครู  ต่อมา ในปี พ.ศ. 2532  ราษฎรบ้านห้วยมะน้ำเกิดการแบ่งกลุ่มเนื่องจากความเชื่อและแนวปฏิบัติทางศาสนา ระหว่างผู้นับถือลัทธิผีกับผู้นับถือศาสนาพุทธ  และผู้นำกลุ่มผู้นับถือศาสนาพุทธได้รวบรวมกันตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่บริเวณที่แม่น้ำโขงมาบรรจบแม่น้ำเงา  จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านเป็นภาษาไทยว่าบ้านสบโขงและชื่อภาษากะเหรี่ยงว่าบ้านแม่คะทู  ซึ่งหมู่บ้านสบโขงมีประชากรมากกว่าบ้านห้วยมะน้ำ  โรงเรียนบ้านห้วยมะน้ำจึงถูกย้ายมาตั้งใหม่บริเวณริมแม่น้ำเงาบริเวณบ้านสบโขง  ซึ่งในการสำรวจที่ตั้งโรงเรียนครั้งแรกคณะผู้สำรวจต้องเดินทางด้วยแพเนื่องจากไม่มีถนนเข้าหมู่บ้าน  สำนักงานการประถมอำเภอสบเมยจึงได้ตั้งชื่อโรงเรียนแห่งใหม่นี้ว่า โรงเรียนล่องแพวิทยา สืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน

เกียรติศักดิ์  รักสัตย์  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค ( ภาคเหนือ ) สำนักข่าว Tnews แม่ฮ่องสอน ขอบคุณ    ข้อมูล – ภาพ จาก facebook โรงเรียนล่องแพวิทยา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน