คนรักสัตว์ แห่นำสัตว์เลี้ยงลงทะเบียนตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
วันนี้ 12  มี.ค.62 นายรังสิทธิ์  ศิริคำ  ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดกิจกรรม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  โดยมีสนง.ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน สนง.ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย และสนง.ปศุสัตว์อำเภอสบเมย ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมัน สุนัข แมวเพศเมีย ผ่าตัดตอน สุนัข แมวเพศผู้  สุนัข จำนวน 172 ตัว แมว จำนวน 102 ตัว ผ่าตัดทำหมัน สุนัข จำนวน 2 ตัว แมว จำนวน 20 ตัว บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 


โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และอำเภอใกล้เคียง  ได้นำสุนัขและแมวมาลงทะเบียนเพื่อเข้ารับบริการการผ่าตัดทำหมันฟรี และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งในวันนี้มีผู้ที่สนใจนำสัตว์เลี้ยงเข้ามารับการให้บริการเป็นจำนวนมาก


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน