กกต.สระแก้ว จัดอบรมผู้สมัครดูแลค่าใช้จ่ายหาเสียงและแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง

 เมื่อวันที่ 12 มี.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว นายพงษ์เกตุ เติมกิจธนสาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำนวัตกรรมกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานตามเจตจำนงทางการเมือง กิจกรรมสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดสระแก้ว ร่วมกันจัดทำกลยุทธ์ในการพัฒนากลไกให้นักการเมืองแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน 

 


 นายพงษ์เกตุ เติมกิจธนสาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเพื่อให้พรรคการเมืองมีการประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ และเพื่อให้นักการเมืองในทุกระดับ ตัวแทนพรรคการเมือง ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้และแสดงความคิดเห็น ในการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง

 "พร้อมกันนี้ ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร ระเบียบ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย ข้อห้ามความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง ,ระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย โดยมีผู้สมัคร ส.ส.สระแก้ว ผู้ช่วยผู้สมัคร ส.ส. นักการเมืองท้องถิ่น ผู้แทนพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง ส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาดังกล่าวกว่า 100 คน" นายพงษ์เกตุ กล่าว 

 

ข่าว-ภาพโดย/ยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสระแก้ว รายงานจาก ศูนย์ข่าวภาคตะวันออก (สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี)


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน