ลำปางจัดพิธีฮ้องขวัญช้างเนื่องในวันช้างไทย “สืบสานวิถีล้านนา เชิดชูคุณค่าช้างไทย”
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอห้างฉัตร ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ จินดามงคล  ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์นำ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ฯประชาชนชาวอำเภอห้างฉัตร และช้างที่อยู่ความดูแลฯร่วมทำบุญบาตร พระภิกษุสงฆ์ สามเณรเนื่องในวันช้างไทย 13มีนาคม

 

 

 

 

วันช้างไทย

จากนั้นนายทรงพล สวาสดิธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานเนื่องในวันช้างไทย “สืบสานวิถีล้านนา เชิดชูคุณค่าช้างไทย”  ประจำปี62 เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทย และร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทยซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของชาติให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาที่เกี่ยวข้องกับช้างให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป 

 

 

 

 

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง