สวนสัตว์สงขลาจัดเลี้ยงบุฟเฟ่อาหารช้าง”วันช้างไทย” เพื่อให้ประชาชนคนไทยหันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง

วันนี้ ที่ 13 มีนาคม 2562  ที่บริเวณส่วนจัดแสดงช้างเอเชีย ภายในสวนสัตว์สงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ได้มีการจัดกิจกรรมวันช้างไทย เลี้ยงบุฟเฟ่อาหารช้าง ซึ่งสวนสัตว์สงขลาจัดขึ้น โดยมี นายพิเชษฐ์  ทัปนวัชร์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา เป็นประธานในพิธีฯ และมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทยของคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและสถาบันคชบาลแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนคนไทยหันมาสนใจช้าง รักช้าง  หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือ  การอนุรักษ์ไม่ให้สูญพันธุ์  การสร้างคุณค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตของช้างเพื่อยกย่องให้เกียรติช้าง ซึ่งเป็นสัตว์สำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน

                                                                                                                              


    สำหรับกิจกรรมวันช้างไทย ในวันนี้ ประกอบด้วย การเลี้ยงบุฟเฟ่อาหารช้าง โดยจัด สับปะรด แตงโม กล้วย ให้กับช้าง ทั้ง2เชือก ที่ทางสวนสัตว์สงขลาได้เลี้ยงอนุรักษ์ไว้  การแสดงนิทรรศการ”วันช้างไทย” และในขณะเดียวกันนี้ได้เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาเรียนรู้และได้สัมผัสช้างอย่างใกล้ชิด โดยมีนักเรียน นักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

                                                                                                                                          

สำหรับ “วันช้างไทย” คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นถึงการทำให้ประชาชน หันมาสนใจช้างไทยและรักช้างไทย ให้ความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือ  ตลอดจนการอนุรักษ์ช้างไทยมากขึ้น โดยทางคณะกรรมการฯได้กำหนดวันที่13มีนาคมเป็นวันช้างไทย และทางคณะกรรมการยังได้คัดเลือกสัตว์ประจำชาติ โดยมีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญญลักษณ์ของประเทศไทย จึงนำเสนอ มติตามลำดับขั้นสู่คณะรัฐมนตรี โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำไปสู่การออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม  2541 โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้วันที่13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันช้างไทย และได้ประกาศ ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2541

                                                                                                                                  

      นภาลัย   ชูศรี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สงขลา

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน