สรรเสริญความดี!!เตรียมจุดพลุ 9 ชุดสรรเสริญคุณความดีส่งวิญญาณ“คุณพ่อวิโรจน์ อินทศิลา”–ผู้ว่า ฯเมืองคอนรับเป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ 14 มี.ค.นี้

(13 มี.ค.) ที่ศาลาโรงธรรม วัดท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ลูหลานและญาติพี่น้องได้ช่วยกันจัดเตรียมพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อวิโรจน์ อินทศิลา อายุ 82 ปี บิดาของนายไพฑูรย์ อินทศิลา ผู้สื่อข่าว น.ส.พ.เดลินิวส์ อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนและประธานศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เสียชีวิตด้วยโรคชราเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562  มีนางเบี้ยน อินทศิลา และลูกหลาน ๆ และญาติ ๆ ช่วยเหลือกันคนละละมือและคอยต้อนแขกที่ทยอยเดินทางมาเคารพศพอย่างต่อเนื่อง

                โดยคุณพ่อวิโรจน์ อดีตเป็นครูประชาบาล หลังลาออกจากราชการมาประกอบอาชีพค้าขายและบวชเป็นพระภิกษุจนได้รับการแต่งตั้งจากคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวุดยูงทองง  ต.ทุ่งสัง  อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช  เป็นผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม คำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า และได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น วันภาษาไทยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2560  เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในสังคมอย่างกว้างขวาง


ในวันเดียวกันนี้ (13 มี.ค.) ทีมงานดีเจนง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งได้เห็นถึงคุณงามความดีของคุณพ่อวิโรจน์ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม จึงเข้ามาให้บริการจุดพลุสรรเสริญคุณความดี และส่งดวงจิตวิญญาณสู่สรวงสวรรค์ โดยไม่คิดมูลค่าใด  ๆ และได้เร่งติดตั้งพลุไฟ พลุสี เพื่อประกอบพิธีจุดพลุสรรเสริญคุณความดีและส่งดวงวิญญาณคุณพ่อวิโรจน์ อินทศิลา สู่สรวงสวรรค์  หลังพิธีสวดพระอภิธรรมในคืนวันที่ 13 มี.ค. 2562 เวลาประมาณ 21.00 น. เป็นต้นไป  โดยจะมีการจุดพลุ 9 ชุดประกอบด้วย ชุดที่ 1 ชื่อชุด “เบิกฟ้าคุณพ่อวิโรจน์  อินทศิลามหามงคล” หมายถึงคุณความดีของคุณพ่อดุจดั่งความสว่างไสวที่มีให้กับลูกทุกคน ชุดที่ 2 ชื่อชุด “เนตรนารีอาลัยคุณพ่อวิโรจน์มีคุณธรรมนำทางบุตร” หมายถึงคุณพ่อวิโรจน์มีสายตาที่กว้างไกลอบรมบทล้านด้วยความมีเมตตาชุดที่ 3 ชื่อชุด “ตระกูลอินทศิลา ผ่องแผ้ว รุ่งเรืองสว่างไสว” หมายถึง เป็นสกุลที่บรรพชนปู่ย่าตายายได้ปลูกฝังมโนธรรมไว้ให้กับลูกหลานทุกคนชุดที่ 4 ชื่อชุด “ตระกูลไกรนรา และตระกูลพรหมนุ้ย” เพริศแพร้ว สามัคคีนำทางดีชี้ทางธรรมนำทางบุตรหมายถึง เป็นสกุลที่รักความสงบสามัคคี  ชุดที่ 5 ชุด “บารมีคุณพ่อวิโรจน์มากล้นสุดพรรณนา” หมายถึงคุณพ่อเป็นคนที่มีความอดทนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตาต่อทุกคน  ชุดที่ 6 ชื่อชุด “บารมีคุณพ่อวิโรจน์มากมายนานัปการ  หมายถึงคุณพ่อเป็นบุคคลที่มีความเสียสละเลี้ยงดูลูกด้วยความยึดมั่นในคุณธรรม  ชุดที่ 7 ชื่อ “ชุดคุณพ่อวิโรจน์สะสมบารมีเป็นศรีสง่าแก่บุตรหลาน”  หมายถึงท่านได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตรธิดา  ชุดที่ 8 ชื่อชุด “มิ่งมงคลล้ำค่ามหาศาลบริวารรักใคร่เทิดทูนคุณพ่อวิโรจน์จากจนชั่วนิรันดร์หมายถึงด้วยความมีเมตตาจิตใจโอบอ้อมอารีของคุณพ่อทำให้ท่านเป็นที่รักใคร่ของทุกคน และชุดที่ 9 ชื่อชุดบุตรธิดาเป็นคนดีเพราะคุณความดีของคุณพ่อวิโรจน์ชี้ทางเอยหมายถึงบุตรธิดาได้นำเอาแบบอย่างที่ดีของคุณพ่อมาปฏิบัติคือความซื่อสัตย์กตัญญูทำให้บุตรหลานประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต สำหรับการสวดพระอภิธรรมศพใช้พระสงฆ์ 8 รูป สวดบทสวดพระสะหัสสะนัย สลับบทสวดพระธรรม 7 คัมภีร์ โดยในคืนที่ผ่านมา (12 มี.ค.) พระราชปริยัติเวที เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (มหานิกาย) เป็นประธานสงฆ์และเทศนา 1 กัณฑ์ และ รศ.ดร.สทบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานและเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ส่วนในคืนสุดท้าย (13 มี.ค.) พระศรีธรรมประสาธน์ เจ้าคณะจังหวัด (ธรรมยุติ) เป็นประธานสงฆ์และเทศนา 1 กัณฑ์ นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ เป็นประธานและเจ้าภาพหลังสวดพระอภิธรรม หลังจากนั้นมีการประกอบพิธีจุดพลุสรรเสริญคุณความดีคุณพ่อวิโรจน์ อินทศิลา ตามลำดับ และปิดท้ายด้วยการแสดงหนังตะลุงคณะหนัง “พัฒน์น้อย  ศ.เอียดนุ้ย”

\

นายไพฑูรย์  อินทศิลา ผู้สื่อข่าว น.ส.พ.เดลินิวส์ อุปนายกและประธานศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า กำหนดฌาปนกิจศพคุณพ่อวิโรจน์ อินทศิลา ในเวลา 13.00 น.วันที่ 14 มี.ค. 2562 ณ. ฌาปนสถานวัดท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราชโดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งในพิธีทางลูก ๆ ขิงคุณพ่อวิโรจน์ จะมอบเงินเงินให้หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสาธารณะกุศลจำนวน 5 มูลนิธิประกอบด้วย หน่วยกู้ภัยมูลนิธิใต้เต็กตึ๊ง หน่วยกู้ภัยมูลนิธิประชาร่วมใจหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์หน่วยกู้ภัยมูลนิธิช้างเผือก หน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรัทธาสามัคคี พร้อมมอบอุปกรณ์ดับเพลิง “ลูกบอลดับเพลิงอิไลด์ไฟร์บอล” ให้หน่วยกู้ภัยแต่ละสังกัด ๆ ละ 5 ลูก เพื่อไว้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสาธารณะกุศล โดยเฉพาะการดับเพลิงเบื้องต้น ก่อนทำกการประชุมเพลิงฌาปนกิจศพคุณพ่อวิดโรจน์ อินทศิลา ในเวลา 15.0 น.วันเดียวกัน(13 มี.ค.).

ภาพ/ข่าว  ยุทธนะ  เตมะศิริ สำนักช่าวทีนิวส์นครศรีธรรมราช


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง