วันช้างไทย วังช้างอยุธยาแลเพนียด เลี้ยงโต๊ะจีนช้าง 70 เชือก นิมนต์เกจิชื่อดัง ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ บังสุกุลกระดูกช้าง(ชมคลิป)
วันที่ 13 มี.ค.62   ที่หมู่บ้านช้างอยุธยาแลเพนียดคล้องช้าง   ดร.สุจินต์ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วย  พ.ต.อ.สง่า  ธีระศรัญยานนท์   รอง ผบก.ภ.จ.พระนครศรีอยุธยา  นายบดินทร์  เกษมศานติ์  นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ครู พระเทวกรรม พระครูประกำทั้งสี่ พระคชศาสตร์ พระศาสตกรรม พระโภควันดี พระศรีระวาง ครูบาหมอช้าง ครูปฎิยาย เหล่าคชสาร โดยนายลายทองเหรียญ มีพันธุ์ ผู้อำนวยการวังช้างอยุธยา แล เพนียด ประธานมูลนิธิพระคชบาล ประธานกลุ่มคชสารคู่แผ่นดิน นางร่มทองทราย มีพันธุ์ นายอิทธิพันธ์ ขาวละมัย นายเรียงทองบาท มีพันธุ์ ผู้บริหารวังช้างอยุธยาแลเพนียด ได้นิมนต์พระครูเกษมจันทวิมล หรือ พระอาจารย์แดง เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ เกจิอาจารย์ชื่อดัง ประกอบพิธีบังสุกุล เพื่อบำเพ็ญกุศลให้กับช้างและควาญช้างที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้งประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ให้กับช้าง   ควาญช้าง และผู้เข้าร่วมงานวันช้างไทย ของวังช้างอยุธยาแลเพนียด   พร้อมทั้งร่วมกันเลี้ยงอาหารผลไม้นานาชนิดให้กับช้างจำนวน 70 เชือก เนื่องในโอกาสวันช้างไทย 

เลี้ยงโต๊ะจีนช้าง 70 เชือก

ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ กล่าวว่า วันสำคัญของช้างไทย โดยเฉพาะช้างจากวังช้างแลเพนียด พบว่า ตลอด 20 ปี ที่ผ่านมา มูลนิธิพระคชบาล วังช้างอยุธยา แล เพนียด ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รณรงค์จัดกิจกรรมให้กับช้าง ด้วยการจัดโต๊ะอาหารช้างมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันผู้เลี้ยงช้าง ได้ตั้งกลุ่มคชสารคู่แผ่นดิน เพื่อร่วมกับรัฐบาลในการแก้ปัญหาของราษฎรผู้เลี้ยงช้าง พร้อมกับจัดทำแผนแม่บทช้างแห่งชาติ 20 ปีเสนอต่อรัฐบาล และปีนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกพืชอาหารช้างในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นอาหารช้างและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ถือเป็นโอกาสอันดีที่มูลนิธิพระคชบาลวังช้างอยุธยาแลเพนียด และทุกภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมทดแทนคุณช้างไทย อีกทั้งเป็นการพัฒนาช้างไทยให้ยั่งยืน เคียงคู่ประเทศชาติต่อไป

เสียง ดร.สุจินต์ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน