ได้บุญ.!หลายภาคส่วนร่วมมือรวมใจทอดผ้าป่าหาทุนซื้อเครื่องตรึงกระดุกแก่โรงพยาบาลปาย

อำเภอปายทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลเพื่อหาทุนซื้อเครื่องตรึงกระดุก

นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย  นางวิลาวัณย์  คัดเชียงแสน รองประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนปายวิทยาคาร โรงเรียนอนุบาลปาย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอปาย ผู้ประกอบการและทุกภาคส่วน พร้อมประชาชนในอำเภอปาย


 ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล โครงการครอบครัวมหาดไทยห่วงใยสิ่งแวดล้อม ได้ขยะประมาณ 7.7 ตัน คิดเป็นจำนวนเงิน 28,869 บาท ซึ่งอำเภอปายและชมรมแม่บ้านมหาดไทยอำเภอปายจะได้นำเงินส่วนหนึ่งไปจัดซื้อเครื่องตรึงกระดูก skin traction มอบให้โรงพยาบาลปาย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่อไป ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล โครงการครอบครัวมหาดไทยห่วงใยสิ่งแวดล้อม ได้ขยะประมาณ 7.7 ตัน คิดเป็นจำนวนเงิน 28,869 บาท ซึ่งอำเภอปายและชมรมแม่บ้านมหาดไทยอำเภอปายจะได้นำเงินส่วนหนึ่งไปจัดซื้อเครื่องตรึงกระดูก skin traction มอบให้โรงพยาบาลปาย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่อไป

 

ในส่วนทางด้านอำเภอสบเมย  อ.บ.ต.สบเมยร่วมกับ ทสจ.แม่ฮ่องสอน จัดอบรมให้ความรู้และกิจกรรมเดินรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนให้แก่เด็กนักเรียน,ประชาชนบ้านเลโค๊ะและบ้านแม่ทะลุ

เกียรติศักดิ์  รักสัตย์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค (ภาคเหนือ )สำนักข่าว Tnews แม่ฮ่องสอน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน