เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทำกินเตรียมเฮ!!สปก.เตรียมแจกที่ดินในพื้นที่สุราษฎร์ธานีกว่า700ไร่เพื่อจัดทำเกษตรแปลงใหญ่ตามนโยบายรัฐ(มีคลิป)
เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทำกินเตรียมเฮ!!สปก.เตรียมแจกที่ดินแปลง NO42 จิวกังจุ้ยในพื้นที่สุราษฎร์ธานีกว่า 700 ไร่ เพื่อจัดทำเกษตรแปลงใหญ่ตามนโยบายรัฐบาล พร้อมเดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีปลอดสารพิษทั้งการการตลาดและด้านการผลิต หลังจากก่อนหน้านี้จัดสรรให้เกษตรกรในพื้นที่สุราษฎร์ธานีไปแล้วกว่า 700 ไร่

เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทำกินเตรียมเฮ!!สปก.เตรียมแจกที่ดินในพื้นที่สุราษฎร์ธานีกว่า700ไร่เพื่อจัดทำเกษตรแปลงใหญ่ตามนโยบายรัฐ

มื่อเวลา 10.00 น.(13 มี.ค.62)ที่สำนักงาน สปก.จังหวัดสุราษฎร์ธานี       นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมคณะได้ประชุมกับเจ้าหน้าที่ สปก.จังหวัดสุราษฎร์ธานีเร่งเร่งดำเนินสรุปเตรียมนำพื้นที่ แปลงที่ดิน NO 42 (บริษัท จิวกังจุ้ย จำกัด) จำนวนกว่า 700 ไร่มาดำเนินการจัดสรรให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทำกิน หลังจากเมื่อวานนี้ได้ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) พื้นที่แปลงที่ดินหมายเลข No 44 (รายนายสุทัศน์ คุณรักษ์พงศ์) หมู่ที่ 5    ต.ไทรทอง  อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี โดยก่อนหน้านี้ สปก.ได้ยึดพื้นที่คืนจาก บริษัทดังกล่าว นำพื้นที่จำนวน 700 กว่าไร่ มาจัดสรรให้แก่เกษตรกร ที่ไม่พื้นที่ดินทำกิน จำนวน 114 ราย รายละ 5 ไร่และแบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัย 1 ไร่ พร้อมแบ่งพื้นที่ 200 ไร่เศษ เป็นแหล่งน้ำเพื่อใช้ในภาคการเกษตร ทาง สปก. ได้สนับสนุนจัดทำเป็นเกษตรแปลงใหญ่ ปลูกพืชผสมผสานและ ยกเว้นการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน พร้อมเดินทางไปสำรวจพื้นที่ สปก.แปลง 42 (บริษัท จิงกังจุ้ย) เพื่อนำมาจัดสรรให้แก่เกษตรกร

เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทำกินเตรียมเฮ!!สปก.เตรียมแจกที่ดินในพื้นที่สุราษฎร์ธานีกว่า700ไร่เพื่อจัดทำเกษตรแปลงใหญ่ตามนโยบายรัฐ

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง