จังหวัดอุตรดิตถ์บูรณาการตำรวจ ทหาร อาสาสมัคร ปล่อยแถวระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรมช่วงก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.
ที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก  หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการปล่อยแถวระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรมช่วงก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่กำลังจะมาถึงและจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ภาคใต้

โดยพ.อ.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ต.อ.โอภาส คงเมือง รอง ผบกงภ.จว.อ.ต. นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล พ.อ.เสวก เทียมสันต์ รองเสนาธิการ มทบ.35 ร.ท.สายันห์ ขำดำ ฝ.5 กองพันทหารม้าที่ 7 นายสนาม กอนวงษ์ ประธาน อปพร.จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมกำลังตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ขนส่ง และอาสาสมัครต่างๆ ร่วมบูรณาการในครั้งนี้ จากการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 6 มีนโยบายและมาตรการในการ รักษาความสงบเรียบร้อยก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ


เพื่อให้จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นพื้นที่ที่มีความสงบเรียบร้อย ในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 24 มีนาคม 2562 และวันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 17 มีนาคม 2562 นี้ ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์และตามที่ได้มีเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นจังหวัดสตูลลัพัทลุง เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 และเป็นห้วงระยะเวลาใกล้วันเลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น ในด้านการข่าวเพิ่มความเข้มข้นในการติดตามข่าวสารโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุร้าย เฝ้าติดตามสังเกตสิ่งบอกเหตุต่างๆรวมถึงติดตามสถานการณ์บริบทแวดล้อม ที่อาจเป็นเหตุให้มีการสร้างความไม่สงบได้  เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังในเส้นทางที่สำคัญ หรือเส้นทางที่ผู้ก่อเหตถใช้เป็นเส้นทางเข้า-ออก โดยตั้งจุดตรวจจุดสกัดในเส้นทางดังกล่าว เพื่อเป็นการจำกัดเสรีภาพในการปฏิบัติของผู้ก่อเหตุ เพิ่มความเขมข้นในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่สำคัญ สถานที่ราชการ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน