ตามคืนก้อนหิน หลังถูกมือดีลักลอบขุดกว่า 800 เมตร ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย พร้อมสร้างจิตสำนึกให้ราษฎรบ้านถ้ำลอด ช่วยกันอนุรักษ์
วันนี้ 14 มี.ค.62 นายมิตร อุตมะ  ผอ.ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร  สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง เผยว่าเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ได้เดินทางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.16(สบป่อง) ร่วมประชุมชี้แจงและแก้ไขปัญหาการลักลอบเก็บหินขนทรายเพื่อนำไปขายเป็นการพาณิชย์ ในบริเวณลำน้ำลางด้านทิศเหนือของบ้านถ้ำลอดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย  ณ วัดถ้ำลอด ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน  

จากนั้นได้ร่วมกับนายประเสริฐ ประดิษฐิ์ ประธานสภาพลเมืองแม่ฮ่องสอน และนายยนต์ชัย โสภาวรการ  ผู้ใหญ่บ้านถ้ำลอด  พร้อมชาวบ้านถ้ำลอด ประมาณกว่า 120 คน  จัดกิจกรรมนำหินกลับคืนสู่แม่น้ำลาง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ราษฎรบ้านถ้ำลอด ช่วยกันอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้จากธรรมชาติ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  ณ บริเวณลำน้ำลางในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย  ท้องที่บ้านถ้ำลอด หมู่ที่ 1 ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า


ทั้งนี้ นายมิตร อุตมะ  ผอ.ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร  เผยต่อว่า เนื่องจากก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ได้มีหนังสือร้องเรียนมาถึง สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ที่ ทส.0962.11/667 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ติดตามการร้องเรียน เรื่องการเก็บหินในแม่น้ำขายเพื่อประโยชน์ส่วนตน จึงได้ลงพื้นที่ร่วมกับ  จนท.หน่วยพิทักษ์ป่าปางมะผ้า จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่า (สบป่อง) จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่า มส.19(แม่ปิง) จนท.ปกครอง อ.ปางมะผ้า โดยนายรุ่งเรือง ปัญญาละ ปลัด อ.ปางมะผ้า และ พ.ต.ท.กัมปนาท รักษนาเวศ สว.สส.สภ.ปางมะผ้า  จนท. ทหาร  นำโดย รอ.ศิริพงษ์ มูลอำมาตย์ ผบ.ร้อย 721 ฐานปฎิบัติการจ่าโบ่ ได้เดินทางเข้าร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ที่ถูกร้องเรียน บริเวณลำน้ำลางด้านทิศเหนือของบ้านถ้ำลอดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ตรวจพบร่องรอยการขุดลอกคลองน้ำลาง เป็นระยะประมาณกว่า 800 เมตร โดยมีการขุดลอกเอาหินทรายในลำน้ำขึ้นมาร่อน เพื่อเอาหิน แล้วบรรจุใส่ในกระสอบ นับได้จำนวน 50 กระสอบ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน