กำนันตำบลบ้านโพธิ์ โคราช นำนักเรียนเดินรณรงค์ให้ชาวบ้านออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 15 มีนาคม 62 ที่บ้านหนองบัว ต.บ้านโพธิ์  อ.เมือง จ.นครราชสีมา นาย รุ่งเพชร ขึงโพธิ์ กำนันตำบลบ้านโพธิ์ ในฐานะประธานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลบ้านโพธิ์  พร้อมด้วย คณะกรรมการ  ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลบ้านโพธิ์   ( ศส.ปชต. ) ร่วมกับคณะครูผู้บริหารโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์  และนักเรียน  ส่วนราชการ  ได้พร้อมใจกันเดินรณรงค์  พร้อมกับแจกจ่ายแผ่นพับคู่มือการเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และรับทราบรายละเอียดต่าง ๆ  ของการลงคะแนนเลือกตั้ง  โดยเริ่มเดินจากวัดหนองบัวไปตามเส้นทางถนนผ่านหน้าโรงเรียนบ้านโพธิ์และไปสิ้นสุดที่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ รวมระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร

 

 


ด้าน นาย รุ่งเพชร ขึงโพธิ์ กำนันตำบลบ้านโพธิ์ ในฐานะประธานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลบ้านโพธิ์  กล่าวว่า    ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลบ้านโพธิ์   ( ศส.ปชต. )  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องประชาธิปไตยแก่นักเรียน ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้น ป.1 ถึง ป.6 ของโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์   ให้ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันรณรงค์ให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค.2562 นี้ให้มากที่สุด  เพื่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของไทย โดยได้มีการอธิบายสร้างความรู้ความเข้าใจ  การจัดแผ่นป้ายรณรงค์ และเชิญชวนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน