ปชช.ขอบคุณรัฐบาลเทงบพัฒนาเส้นทางเลี่ยงเมือง หมู่ 2 ต.นาสาร อ.พระพรหม เมืองคอน เผยสัญจรสะดวกมากขึ้น
ปชช.ขอบคุณรัฐบาลเทงบพัฒนาเส้นทางเลี่ยงเมือง หมู่ 2 ต.นาสาร อ.พระพรหม เมืองคอน เผยสัญจรสะดวกมากขึ้น

วันที่ 19 มี.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ถนนสายชลประทานมะม่วงขาว – มะม่วงสองต้น หมู่ 2 ต.นาสาร อ.พระพรหม เป็นพื้นที่รอยต่อกับหมู่ 4 ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ประชาชน นักเรียน และนักศึกษา ใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางไปโรงเรียน และขนส่งพืชผลทางการเกษตรนำไปจำหน่ายในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และเป็นเส้นทางลัดหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดในตัวเมืองนครศรีธรรมราช ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง


อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนหินคลุก เป็นหลุมเป็นบ่อตลอดสาย ทำให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้สะดวกและปลอดภัย โดยช่วงฤดูแล้งเมื่อรถวิ่งผ่านทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย ลส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เจ็บป่วยโรคทางเดินหายใจ จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อร่นระยะเวลาในการคมนาคมและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนสายนี้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

ดังนั้นอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่สนับสนุนตามอำนาจรองนายกรัฐมนตรี ผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางหรือจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตรยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 2,505,400 บาท


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน