พิธีเปิดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ประจำปี 2562
ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพีเปิดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะและประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคระสงฆ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เป็นประธานสงฆ์ นายอนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก กล่าววัตถุประสงศ์การจัดงาน พร้อมด้วย หน่วยงานราชการ คณะครู นักเรียนเข้าร่วมในพิธี


ด้วย คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก และสำนักงานวัฒนะรรมจังหวัดนครนายก ได้จัดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ ให้มีจิจใจยึดมั่นอยู่ในหลักธรรมคำสอน ทางพระพุทธศาสนา โดยการระลึกถึงพระพุทธคุร พระธรรมคุณ พระสงฆคุณ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน