กปน.รับอุปกรณ์ในการเลือกตั้งพร้อมให้ประชาชนลงคะแนน 24 มีนาคม ผอ.กกต.อยุธยา และนายอำเภอ ตรวจความเรียบร้อย (ชมคลิป)
วันที่ 23 มี.ค.62  ที่หอประชุม ที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา นายบดินทร์ เกษมศานติ์.  นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย  นายนภดล คงสมโอษฐ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตรวจความพร้อมในการรับอุปกรณ์การเลือกตั้งของคณะกรรมการประจำหน่วยที่มารับอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ( กปน. ) โดยอำเภอพระนครศรีอยุธยา มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 171 หน่วย   แบ่งการจ่ายอุปกรณ์เป็นสองช่วงเวลาคือภาคเช้าและภาคบ่าย  และมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา มาอำนวยความสะดวกในการจ่ายอุปกรณ์เลือกตั้งในครั้งนี้

เสียง นายนภดล คงสมโอษฐ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายนภดล คงสมโอษฐ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการประจำหน่วยที่มารับอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ( กปน. ) ทยอยมารับอุปกรณ์การเลือกตั้งเพื่อนำไปยังหน่วยเลือกตั้งต่างๆ โดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี และ ยังได้เตรียมพร้อมเรื่องกระแสไฟฟ้า โดยได้ประสานกับการไฟฟ้าติดตั้งไฟฟ้าสำรอง  ณ ศูนย์ลงคะแนนทุกอำเภอ  และขณะเดียวกันให้มีชุดไฟฟ้าเคลื่อนที่กรณีหน่วยเลือกตั้ง มีปัญหาสามารถเคลื่อนย้ายไปสนับสนุน และให้หน่วยได้เตรียมไฟฉายไว้หากมีปัญหาเรื่องกระแสไฟ  สำหรับในวันเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม คาดว่าคนจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ จากเดิมมีคนมาใช้สิทธ์ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ เพราะประชาชนห่างจากการเลือกตั้งมาหลายปี จึงเชื่อมั่นว่าประชาชนจะมาใช้สิทธิ์กันเป็นจำนวนมาก และยังมีพลังของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกก็อยากจะออกมาใช้สิทธิ์เช่นกัน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน