การเลือกตั้งสมุทรปราการ พลังประชารัฐกวาดเก้าอี้ไปครองได้ทั้ง 7 เขตกับผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ  นายปฐมพงศ์ โพธิโต ผู้อำนายการสำนักงาน กตต.จังหวัดสมุทรปราการ  กล่าวว่า จังหวัดสมุทรปราการ แบ่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรออกเป็น 7 เขต มี ส.ส.ได้ 7 คน มีประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  1,033,530 คน มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 1,331 หน่วย มีผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 181 คน จาก 32 พรรคการเมือง  ผู้มาใช้สิทธิจำนวน 678,112 คน คิดเป็น 65.58 เปอร์เซน ผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดจำนวน 11,483 คน คิดเป็น 1.69 เปอร์เซน บัตรเสียจำนวน 27,067 คนคิดเป็น 3,99 เปอร์เซน ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการอันดับ 1-3

 

 

 


เขตเลือกตั้งที่ 1  ลำดับที่ 1 นายอัครวัฒน์  อัศวเหม   พรรคพลังประชารัฐ  ได้คะแนน  34,538  คะแนน  ลำดับที่ 2 นางสาวสุทธิรัตน์  ยังตรง  พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 21,043 คะแนน    อันดับที่ 3 นายชนสิษฎ์  ยอดฉิม พรรค   อนาคตใหม่ ได้คะแนน 21,460 คะแนน ของการนับคะแนนโดยร่วม 95 เปอร์เซน

เขตเลือกตั้งที่ 2  ลำดับที่ 1 นายยงยุทธ  สุวรรณบุตร พรรคพลังประชารัฐ  ได้คะแนน 34,275 คะแนน   ลำดับที่ 2 นายภิญโญ  กิจเลิศไพโรจน์  พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 30,175  คะแนน  ลำดับที่ 3 นางสาวนิตยา  มีศรี พรรค อนาคตใหม่ ได้คะแนน 28,462 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 3  ลำดับที่ 1 นางสาวภรีม  พูลเจริญ พรรคพลังประชารัฐ  ได้คะแนน 29,260  คะแนน   ลำดับที่ 2  นายประเสริฐ  ชัยกิจเด่นนภาลัย  พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 22,568 คะแนน   ลำดับ  3 นางสาวหนึ่งสตรี  ตุ่ยไชย  พรรคอนาคตใหม่   ได้คะแนน 23,072 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 4 ลำดับที่ 1  นายจาตุรนต์  นกขมิ้น  พรรคพลังประชารัฐ  ได้คะแนน 37,981  คะแนน     ลำดับที่ 2 นายวุฒินันท์  บุญชู  พรรคอนาคตใหม่ ได้คะแนน 31,918  คะแนน  ลำดับที่ 3  นายวรชัย  เหมะ  พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 31,334 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 5 ลำดับที่ 1 นายกรุงศรีวิไล  สุทินเผือก พรรคพลังประชารัฐ  ได้คะแนน 40,961 คะแนน   ลำดับที่  2  นางสลิลทิพย์   สุขวัฒน์ พรรคเพื่อไทย  ได้คะแนน 31,407 คะแนน  ลำดับที่ 3 นายตรัยวรรธน์  อิ่มใจ  พรรคอนาคตใหม่   ได้คะแนน 29,650 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 6 ลำดับที่ 1 นายฐาปกรณ์  กุลเจริญ  พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนน  23,536 คะแนน  ลำดับที่  2 นางนฤมล  ธารดำรงค์ พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 18,992  คะแนน   ลำดับที่ 3 นางสาวเรวดี  รัศมิทัต  พรรค  ภูมิใจไทย ได้คะแนน 17,358 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 7 ลำดับที่ 1 นางสาวไพลิน  เทียนสุวรรณ  พรรคพลังประชารัฐ  ได้คะแนน 32,911  คะแนน  ลำดับที่ 2  นางนันทวรรณ  ประสพดี พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 30,865 คะแนน ลำดับที่ 3 นายคณินทร์   อธิศักดิ์ขานนท์     พรรคอนาคตใหม่  ได้คะแนน 21,471 คะแนน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน